X

ปลุกกระแสท่องเที่ยวชุมชนวิถี New Normal

สคช. พร้อมจับมือ 10 องค์กร ปลุกกระแสท่องเที่ยวชุมชนวิถี New Normal เฟ้นหาสุดยอดวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เปิดเผยถึงการประชุมร่วมกับ 10 องค์กรภาคีเครือข่าย ในการฟื้นฟูสถานการณ์ท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ว่า หลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จะทำให้ไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนไป เพราะจะเกิดวิถีเที่ยวไปทำงานไปกันมากขึ้น การเที่ยวในลักษณะกรุ๊ปทัวร์จะลดลง ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตจะลดลง พฤติกรรมการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนไปโดยเน้นท่องเที่ยวแบบส่วนตัวกันมากขึ้น ไม่ว่าจะขับรถไปเอง หรือเที่ยวกันเองในครอบครัว กระทั่งแบ็คแพค เพราะนักท่องเที่ยวมีความกังวลจะเกิดการติด และแพร่กระจายเชื้อโรคกันมากขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ทำให้กระแสการท่องเที่ยวชุมชนจะมาแรงขึ้น

นางสาววรชนาธิป มองว่าจากนี้ไปคนจะนิยมท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ อย่างการท่องเที่ยวชุมชน โดยเฉพาะในช่วงที่ยังไม่เปิดประเทศเพื่อการเดินทางท่องเที่ยว วิกฤตนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งรองรับการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ ที่สำคัญเมื่อชุมชนมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด เที่ยวได้แบบวิถี New Normal ก็จะสร้างความมั่นใจและเป็นทางเลือกการท่องเที่ยวทันทีที่เปิดประเทศแน่นอน ห้วงเวลานี้จึงเป็นโอกาสทองของการท่องเที่ยวชุมชนที่จะปรับกระบวนท่าการท่องเที่ยวเน้นทำการตลาดออนไลน์ วางมาตรฐานการท่องเที่ยวใหม่ไม่ว่าจะการประกอบอาหารพื้นถิ่น โฮมสเตย์ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ยิ่งชุมชนสามารถให้บริการได้อย่างมีมาตรฐาน ก็ยิ่งตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้อย่างดี และจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป

ล่าสุด สคช. ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหารางวัล “วิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ” เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบในพื้นที่ต่างๆ ที่อยู่ในเครือข่ายมูลนิธิสัมมาชีพ ในการแก้ไข ฟื้นฟู เยียวยาจากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งมีนายสมพร ใช้บางยาง อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคณะกรรมการ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ อย่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กรมการพัฒนาชุมชน, ผู้แทนธธนาคารออมสิน, Thaibev, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.), ธกส., กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ, กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่พร้อมจะจับมือกันหาแนวทางในการสร้างชุมชนท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"