องค์การค้า สกสค. อนุมัติเบิกจ่ายเงินชดเชยพนักงานก้อนแรก ทันที วันนี้ (3 ก.ค.)

กรุงเทพฯ – บอร์ดองค์การค้า สกสค. เร่งเยียวยาพนักงานถูกเลิกจ้าง 961 คน อนุมัติเบิกจ่ายก้อนแรก ทันที คนละ 100,000 บาท เพื่อต่อลมหายใจ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ความคืบหน้า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เลิกจ้างเจ้าหน้าที่องค์การค้าของสกสค.จำนวน 961 คน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมนี้ ด้วยเหตุผลขาดทุนสะสมมากกว่า 6,700 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 15 ปี ขณะที่ผู้ถูกเลิกจ้าง ไม่มั่นใจถึงค่าชดเชยที่จะได้รับ รวมถึงแนวทาง และระยะเวลาในการเบิกจ่าย

นายธนพร สมศรี รองเลขาธิการ สกสค. ในฐานะโฆษกคณะกรรมการ สกสค. เปิดเผยผลประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค. ว่า ที่ประชุมพิจารณาแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าชดเชยบางส่วนเป็นเงินคนละ 100,000 บาท ให้เจ้าหน้าที่ที่ถูกเลิกจ้างทุกคนโดยเร็วที่สุด ภายในวันนี้ (3 กรกฎาคม 2563) ทันที ไม่ต้องรอการเบิกจ่ายในปลายเดือนกรกฎาคม ตามวงรอบบัญชีเงินเดือน

ทั้่งนี้ บอร์ดบริหารและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แสดงความห่วงใยว่า แม้การเลิกจ้างจะมีผลในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ก็ตาม แต่ระหว่างนี้ หากเจ้าหน้าที่สามารถมีเงินก้อนที่จ่ายให้ล่วงหน้าก่อน จะสามารถนำเงินที่ได้รับนี้ไปจัดสรร หรือบริหารการเงินส่วนตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ เป็นการแบ่งเบาภาระ หรืออาจจะช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่บางคนสามารถเริ่มดำเนินกิจการทางธุรกิจได้รวดเร็วมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดการจ่ายค่าชดเชยออกเป็น 2 ประเภท เต็มจำนวนตามกฎหมายกำหนด โดยใช้เงื่อนไขอายุการทำงานและเงินเดือนล่าสุดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีอายุงานมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป จะได้รับเงินชดเชยรวม 400 วัน หรือประมาณ 13 เดือน ส่วนกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีอายุงานต่ำกว่า 20 ปี จะได้รับเงินชดเชย 300 วัน หรือประมาณ 10 เดือน

“เจ้าหน้าที่บางคนจะได้รับเงินชดเชยและเงินบำเหน็จรวม 4 ล้านบาทเศษ โดยผู้ที่ได้รับต่ำสุดจะได้รับไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท ซึ่งการชดเชยโดยรวมในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่องค์การค้าฯ จะได้รับมากกว่าพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไปที่มีการเลิกจ้าง” นายธนพร กล่าว

โฆษกคณะกรรมการ สกสค. เปิดเผยต่อว่า การตัดสินใจปรับลดเจ้าหน้าที่ในเวลานี้ เนื่องจากช่วงระยะเวลาก่อนหน้า องค์การค้าฯ มีภารกิจต้องเร่งผลิตหนังสือเรียนประจำปี 2563 และวางแผนการจัดส่งให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้การเรียนการสอนไม่สะดุดหรือติดขัด เมื่อหนังสือได้ส่งถึงมือนักเรียนเรียบร้อย จึงพิจารณาคงเหลือพนักงาน ประมาณ 25% ของพนักงานทั้งหมด

สำหรับพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง 961 คนนั้น มีอายุงานโดยเฉลี่ย 25 ปี 5 เดือน และมีเงินเดือนโดยเฉลี่ยเดือนละ 31,287 บาท ซึ่งการพิจารณาค่าชดเชยครั้งนี้ สกสค. ต้องใช้เม็ดเงินกว่า 423 ล้านบาทเศษ และเมื่อรวมกับค่าบำเหน็จของเจ้าหน้าที่ 861 ล้านบาทเศษแล้ว ต้องใช้จำนวนเงินโดยรวมไม่น้อยกว่า 1,285 ล้านบาท และยังคงสิทธิในการพิจารณาค่าการทำงานในวันพักร้อน ซึ่งอยู่ระหว่างการคิดคำนวณเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งองค์การค้าฯ ต้องกู้ยืมเพื่อมาดำเนินการในการจ่ายค่าชดเชยครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร สกสค. ให้ความเห็นชอบเมื่อ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา ในการแต่งตั้ง นายอดุลย์ บุสสา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าฯ ด้วยภารกิจเร่งด่วน จัดทำแผนฟื้นฟูการบริหารจัดการ และแผนการดำเนินธุรกิจขององค์การค้าฯ ให้เสนอคณะกรรมการบริหาร ภายใน 30 วัน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"