X

เปิด ร่างมาตรการการผ่อนคลายระยะที่ 5

กรุงเทพฯ – โฆษก ศบค. เปิดร่างมาตรการการผ่อนคลาย ระยะที่ 5 ซึ่งจะดำเนินการได้ 1 กรกฎาคมนี้

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เปิดเผยร่างมาตรการการผ่อนคลายกิจกรรม/กิจการ ระยะที่ 5 ซึ่งจะเปิดดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ดังนี้

1.การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ให้เปิดดำเนินการได้โดยได้รับอนุญาตจากต้นสังกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนด ให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ออกคู่มือเกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ให้ส่วนราชการหน่วยงานต้นสังกัดประเมินความพร้อมของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา ก่อนเปิดดำเนินการ

2.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ ให้เวลาเปิด/ปิด ตามความเหมาะสมของพื้นที่ แต่เห็นว่าศูนย์การค้าควรปิดเวลา 22.00 น. และร้านสะดวกซื้อสามารถเปิดได้ 24 ชั่วโมง

3.สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ โรงเบียร์ โรงเหล้า ลานเบียร์ Pub & Restaurant ให้บริการได้ถึง 24.00 น. ให้มีระยะนั่ง/ยืน 1 เมตร จำกัดผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ ไม่ต่ำกว่า 4 ตารางเมตร/คน และห้ามร่วมโต๊ะกับกลุ่มอื่น ระยะห่างโต๊ะไม่ต่ำกว่า 2 เมตร หรือมีฉากกั้นสูงไม่ต่ำกว่า 1.5 เมตร ให้มีระบบระบายอากาศ และระบบหมุนเวียนอากาศที่ดี ให้ทุกคนลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ ด้วยแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” โดยมอบให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พิจารณารายละเอียดบทลงโทษ สำหรับสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามแล้วเกิดการติดเชื้อ

4.ร้านเกมและร้านอินเตอร์เน็ต สำหรับเด็กอายุ ต่ำกว่า 15 ปีสามารถใช้บริการได้วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00-20.00 น. และวันหยุด เวลา 10.00-20.00 น. อายุ 15-18 ปีใช้บริการได้วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00-22.00 น. และวันหยุด 10.00-22.00 น. และอายุมากกว่า 18 ปีใช้ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ในเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่า 4 ตารางเมตร/คน และให้เว้นระยะห่าง นั่ง/ยืน/ทางเดิน ไม่ต่ำกว่า 1 เมตร รวมถึงจำกัดเวลาให้บริการในระบบ 2 ชั่วโมง/รอบ เพื่อพักทำความสะอาด 15 นาที

5.อาบอบนวด โรงน้ำชา จะต้องมีใบอนุญาตสถานบริการถูกกฎหมาย ทุกคนจะต้องลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ ด้วยแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือจดบันทึกรายงานแทนได้ และต้องสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย/Face Shield ตลอดเวลา ยกเว้นขณะอาบน้ำ ให้ทำความสะอาดห้อง/อ่างอาบน้ำ ห้องสุขา พื้นผิวสัมผัสร่วมบ่อย ๆ ก่อน-หลังบริการแต่ละครั้ง โดยให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มพนักงานเป็นระยะ พร้อมทั้งเฝ้าระวังโรคอื่นด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"