กฟภ. แจง ‘จดหน่วยผิด’ ทำค่าไฟร้านขายของราชบุรี เพิ่มเป็นแสน

กรุงเทพฯ – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชี้แจงข่าว กรณีค่าไฟฟ้าเพิ่มเป็นแสน ที่ร้านขายของ ในตำบลโคกไหม้ จังหวัดราชบุรี

กรณีการนำเสนอข่าว ใบเสร็จค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ของร้านขายของใน ตำบลโคกไหม้ จังหวัดราชบุรี เพิ่มเป็นแสนนั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.31 น. บริษัทตัวแทนจดหน่วย ได้จดหน่วยพิมพ์ใบแจ้งค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าจดหน่วยครั้งก่อนได้ 90527 จดหน่วยครั้งหลังได้ 9359 ทำให้เกิดหน่วยกลับหลัก จึงคำนวณหน่วยที่ใช้เป็น 18,832 หน่วย คิดเป็นเงิน 134,734.58 บาท หักลด 3% ตามมาตรการของรัฐ เป็นเงิน 4,042.04 บาท เหลือยอดที่ชำระ 130,692.54 บาท

หลังจดหน่วยเสร็จ มีกระบวนการตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง โดยเวลา 11.46 น. พบผู้ใช้ไฟฟ้ารายนี้มีค่าไฟฟ้าสูงผิดปกติ จึงได้ตรวจสอบพบว่า หน่วยที่จดมาครั้งแรกนั้น ที่แท้จริง คือ หน่วยครั้งก่อน 90527 หน่วยครั้งหลัง 93259 คำนวณหน่วยที่ใช้เป็น 2732 หน่วย คิดเป็นเงิน 18,959.86 บาท สรุปได้จดหน่วยครั้งหลังเลข 2 ในหลักร้อยตกไป จึงออกใบแจ้งค่าไฟฟ้าใหม่ ต่อมา เวลา 12.45 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรี ได้นำใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่แกไขแล้ว ส่งให้ผู้ใช้ไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น