X

ก.เกษตรฯ ดัน มาตรฐานสินค้า ‘ฮาลาล’ ไทย สู่ประเทศส่งออกอาหารท็อปเทนของโลก

รมว.เกษตร ตั้งคณะกรรมการผลักดันพัฒนาสินค้าฮาลาลไทยทั้งระบบสู่ตลาดโลก มูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมเปิดกลยุทธ์ระเบียงเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนใต้ เป็น ‘ฮับฮาลาลโลก’

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่วางเป้าหมายให้ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับท็อปเทนของโลกนั้น ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน ‘ฮาลาล’ ขึ้น โดยมีการประชุมทางไกลต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ล่าสุด ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2563 ที่ผ่านมา จัดตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ ประกอบด้วย

1.คณะอนุกรรมการจัดทำวิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน ‘ฮาลาล’
2.คณะอนุกรรมการส่งเสริมการค้าสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน ‘ฮาลาล’
3.คณะอนุกรรรมการส่งเสริมการผลิตและการลงทุนเกี่ยวกับผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน ‘ฮาลาล
4.คณะอนุกรรมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล มีรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานคำนึงถึงพื้นที่ชายแดนภาคใต้เป็นหลัก

นอกจากนี้ ยังหารือเกี่ยวกับการขยายพื้นที่ และยกระดับการให้สิทธิประโยชน์ การลงทุนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ และความเป็นไปได้ในการจัดงานแสดงสินค้าฮาลาล (Halal Expo) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย รวมทั้งสนับสนุนเขตอุตสาหกรรมฮาลาล และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 5 จังหวัดภาคใต้ กับ 5 รัฐภาคเหนือของมาเลเซีย ตลอดจนกรอบความร่วมมืออาเซียนและ IMT-GT คือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

นายอลงกรณ์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา ได้ร่วมมือกับ สถาบันอาหาร และสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย วางระบบและให้การรับรองฮาลาล ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อย (SME)และวิสาหกิจชุมชนกว่า 500 กิจการ และให้ความรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับรอง และประชาชน กว่า 6,000 คน ทั้งนี้ การวางโครงสร้างและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เป็นสิ่งสำคัญ ที่ช่วยเปิดโอกาสในการกระจายสินค้า ไปถึงมือชาวมุสลิมกว่า 1,960  ล้านคน ใน 57 ประเทศ จึงประสานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย (TLSP) ให้วางระบบและร่างผัง Global Landscape ด้านโลจิสติกส์ให้ครอบคลุม สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เบื้องต้น ได้หารือกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จัดหาเครื่องบินขนส่งสินค้าเที่ยวละประมาณ 100 ตัน เพื่อส่งออกสินค้าไปทั่วโลก พร้อมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม แต่นิยมบริโภคอาหารฮาลาล เพื่อขยายขอบข่ายการดำเนินงานในอนาคต

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"