X

ครม.สั่งจ่ายเยียวยาโควิด 5,000 เราไม่ทิ้งกัน เพิ่มเป็น 14 ล้านคน

กรุงเทพฯ – คณะรัฐมนตรี เห็นชอบขยายกลุ่มผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการชดเชยราย 5,000 บาท เพิ่มเป็น 14 ล้านคน จากเดิม 9 ล้านคน รวม 3 เดือน วงเงิน 210,000 ล้านบาท

วันที่ 21 เมษายน 2563 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ ขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิ ตามมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้าง ของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้ครอบคลุมทั่วถึงผู้ได้รับผลกระทบ จากเดิม 9 ล้านคน เพิ่มเป็น 14 ล้านคน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ส่วนงบประมาณนั้น ให้กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ พิจารณาร่วมกันถึงแหล่งเงินงบประมาณที่จะสามารถนำมาใช้ได้

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังรายงานว่า จากการเปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม-16 เมษายน 2563 เวลา 20.00 น. พบผู้ลงทะเบียน มีจํานวน 27.76 ล้านคน มากกว่าที่ประมาณการไว้ อีกทั้งได้รับร้องเรียนว่า ผู้ได้รับผลกระทบบางส่วนมีรายชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลเกษตรกร หรือฐานข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา แต่ประกอบอาชีพลูกจ้าง แรงงาน หรือประกอบอาชีพอิสระเป็นอาชีพหลัก ดังนั้น เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง กระทรวงการคลังจึงเห็นสมควรเสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ดังนี้

1.ขยายจํานวนผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิของมาตรการฯ จากเดิม 9 ล้านคน เป็น 14 ล้านคน

2.ขยายกรอบวงเงินในการดําเนินโครงการ จากเดิม 45,000 ล้านบาท เป็น 210,000 ล้านบาท (ได้รับ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน)

อย่างไรก็ตาม หากผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มดังกล่าว ได้รับสิทธิตามมาตรการฯ แล้ว จะไม่สามารถขอรับความช่วยเหลือ จากมาตรการใด ๆ ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ เยียวยาเกษตรกร ได้อีกต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"