X

มหาดไทย อนุญาตให้คนไทยเดินทางกลับผ่านจุดผ่านแดน 21 จังหวัด 18 เม.ย.นี้

กรุงเทพฯ – กระทรวงมหาดไทย แจ้ง จะอนุญาตให้คนไทยจากประเทศเพื่อนบ้าน เดินทางกลับผ่านจุดผ่านแดน 21 จังหวัด 23 ช่องทางได้ ตั้งแต่ 18 เม.ย.นี้

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง การบริหารจัดการ การเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ของคนสัญชาติไทย จากประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านช่องทางในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแล้ว กำหนดวันเริ่มอนุญาตให้ คนไทยจากประเทศเพื่อนบ้าน เดินทางกลับผ่านจุดผ่านแดน 21 จังหวัด 23 ช่องทางได้ ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.2563 โดยให้จังหวัดชายแดนที่เป็นช่องทางในการเดินทางเข้ามา ดำเนินกระบวนการคัดกรองการกักกันผู้เดินทางเข้ามาทุกคน ไว้ เพื่อสังเกตอาการ ในสถานที่กักกันตัวของแต่ละจังหวัด หรือ Local Quarantine ยกเว้นกรณี

ผู้เดินทางกลับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จากมาเลเซีย) มีภูมิลำเนาอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา และสตูล ให้จังหวัดชายแดนที่เป็นช่องทางในการเดินทางเข้ามา แจ้งจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาทราบ แล้วส่งกักตัวในจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนา

แต่หากผู้เดินทางเข้ามา มีที่พักอาศัยหรือภูมิลำเนาในจังหวัดเดียวกัน ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ให้จังหวัดชายแดนที่เป็นช่องทางเข้า ประสานจังหวัดปลายทางเพื่อส่งตัวไปในสถานที่กักกันภายในจังหวัดดังกล่าว กรณีเกินความสามารถในการดำเนินการจัดการ และต้องส่งไปกักกันตัวในจังหวัดอื่น ให้จังหวัดแจ้งกระทรวงมหาดไทยทราบและพิจารณา

กระทรวงมหาดไทยจึงขอความร่วมมือจากกระทรวงคมนาคม ในการดำเนินการ ขนส่งผู้เดินทางจากบริเวณช่องทางผ่านแดน ไปยังสถานที่กักกันตัวของจังหวัดชายแดนหรือจังหวัดอื่น โดยจัดเตรียมยานพาหนะพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถ เพื่อส่งผู้เดินทางไปยังสถานที่กักกันตัว ตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคกำหนด โดยเคร่งครัดต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"