X

นายกรัฐมนตรี แสดงความห่วงใยผู้สูงอายุ และขอให้ทุกครอบครัวช่วยกันดูแลสุขภาพ

กรุงเทพฯ – นายกรัฐมนตรี ออกสาร เนื่องในโอกาส วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2563

วันที่ 13 เมษายน 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกสารเนื่องใน ‘วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว’ ประจำปี 2563 วันที่ 13 และ 14 เมษายน 2563 ความว่า

สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานของมนุษย์ เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ คณะรัฐมนตรี จึงมีมติให้วันที่13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และกำหนดให้วันที่ 14 เมษายนของทุกปี เป็นวันแห่งครอบครัว เพื่อให้ประชาชนเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุในฐานะผู้เป็นเสาหลักในการเชื่อมโยงสายใย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว อันเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย ผมขอแสดงความห่วงใยมายังผู้สูงอายุทุกท่านและขอให้ทุกครอบครัวช่วยกันดูแลสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD–19) โดยร่วมกัน ‘อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ’ และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะช่วยป้องกันตัวเองและครอบครัวจากการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค รวมทั้งจะส่งผลให้พี่น้องประชาชนสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุขต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"