รัฐบาล ประกาศ สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด–19 เป็นวาระแห่งชาติ

กรุงเทพฯ – นายกรัฐมนตรี เผย คณะรัฐมนตรีมีมติ ประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 เป็นวาระแห่งชาติ

วันที่ 7 เมษายน 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติ ประกาศให้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 เป็นวาระแห่งชาติ ขอให้ประชาชนทุกคนรับข้อมูลมาตรการต่าง ๆ รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลยินดีรับฟังข้อสังเกตทุกฝ่าย และพร้อมจะช่วยเหลือเยียวยา ทั้งผู้ประกอบการและภาคแรงงาน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19

นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า รัฐบาลยังยืนยันถึงเจตนารมย์อันแน่วแน่ ในการดูแลสุขภาพของคนไทยทุกคน จึงขอความร่วมมือ และขอให้เข้าใจในการทำงานของรัฐบาล ที่มีคนจำนวนจากหลายหน่วยงาน ร่วมกันทำงาน เพื่อดูแลคนจำนวนมากเช่นเดียวกัน ทั้งผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการ State Quarantine หรือการกักกันโรคที่ศูนย์ควบคุมซึ่งหน่วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้น จึงต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะสนามบิน ที่มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ซึ่งอยู่ในการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมและฝ่ายความมั่นคง รวมถึงได้สั่งให้ชะลอการเดินทางเข้าประเทศ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการส่งต่อ การตรวจคัดกรองโรค และเข้าสู่กระบวนการกักตัว

นายกรัฐมนตรียังย้ำข้อสั่งการ มอบหมายให้ทุกกระทรวง หน่วยงาน เสนอมาตรการแก้ไขปัญหา แต่จำเป็นจะต้องคัดกรอง เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งบประมาณของรัฐบาล และเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น