X

ด่วน!!! สั่งปิด ‘เกาะสมุย’ ห้ามเข้า-ออก 7-30 เม.ย.63 ยกเว้น จนท.-ขนส่งสินค้าจำเป็น

สุราษฎร์ธานี – วันที่ 6 เมษายน 2563 นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ออกประกาศเทศบาลนครเกาะสมุย เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1.ห้ามบุคคลใดเดินทางเข้าเขตพื้นที่เทศบาลนครเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เว้นแต่ผู้ที่มีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง มาแสดงว่าปลอดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทําให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การควบคุมป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จําเป็น สินค้า อุปโภคบริโภคทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง การไปรษณีย์ อุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น ยานพาหนะเพื่อการขนส่งยา อุปกรณ์วัสดุ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการฉุกเฉินทางการแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล ยานพาหนะเพื่อ การขนส่งเงินของธนาคาร สถาบันการเงิน ยานพาหนะเพื่อขนส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรก่อสร้าง ชิ้นส่วน ประกอบซ่อมบํารุง ยานพาหนะ เพื่อขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ เป็นต้น

2.สําหรับบุคคลตามข้อ 1 ซึ่งแสดงใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐ ว่าปลอดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา และเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการติดโรคหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า เป็นพาหนะนําโรค จักต้องถูกกักกันเฝ้าระวังเป็นระยะเวลา 14 วัน ณ สถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรค กําหนดไว้

3.เจ้าหน้าที่ของรัฐ หากมีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเดินทางเข้า-ออกพื้นที่เทศบาลนครเกาะสมุย ให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานต้นสังกัด ออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานที่มีความจําเป็นเดินทางเข้า-ออก พร้อมบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจใช้พิจารณาให้เดินทางเข้า-ออก พื้นที่ได้

ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศนี้จะมีความผิดตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ มีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ต่อมา นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย แถลงว่า หนังสือที่ได้มีการแพร่กระจายออกไปนั้น เป็นมาตรการที่มาจากการร่วมประชุมของหลายฝ่าย ซึ่งเห็นตรงกันว่าถ้ายังมีการแพร่ระบาดมากขึ้นจะทำอย่างไร คงมีเพียงการเพิ่มมาตรการที่เข้ม ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ตามสถานการณ์ จากการประเมินสถานการณ์เป้าหมายความสำเร็จ คือ การต่อสู้ชนะไวรัสโควิด-19 นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม หนังสือฉบับดังกล่าวยังไม่ได้ลงนาม แต่สามารถใช้ได้ทุกเวลาที่มีเหตุการณ์จำเป็นจะต้องใช้ แต่หากดูในหนังสือ ตั้งแต่หัวข้อที่ 2-9 ทุกหัวข้อไม่ได้เป็นการปิด 100% มีช่องทางต้องดูแลเรื่องอาหาร การเจ็บป่วย นิติกรรมต่าง ๆ ไม่ได้ตัดขาดความเป็นอยู่จากภาคประชาชน (หัวข้อที่หนึ่งคือการห้ามบุคคลเข้ามาในพื้นที่)

“ขอให้ทุกคนได้เข้าใจว่า เราขอเปลี่ยนคำว่า ‘ปิด’ เป็นมาตรการที่เข้มข้นในโอกาสต่อไป คือ ทำอย่างไรให้คนเข้าสมุยยากและเข้าน้อยที่สุด” นายรามเนตร กล่าว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"