X

กรมที่ดิน ยังให้บริการ แต่ขอนัดหมายทำนิติกรรมล่วงหน้า ป้องกันโควิด-19

กรุงเทพฯ – กรมที่ดิน แจ้งผู้ว่าฯ ยังเปิดให้บริการสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องทำนิติกรรมที่ดิน ให้นัดหมายจดทะเบียนล่วงหน้า-ทำนิติกรรมล่วงหน้า เพื่อไม่ให้กระทบต่อธุรกรรมที่อาจสร้างความเสียหายและกระทบต่อเศรษฐกิจ

วันที่ 3 เมษายน 2563 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ออกหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและอาจส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ

เพื่อทำความเข้าใจและวางแนวปฏิบัติถึงการบริการประชาชน โดยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายแก่คู่กรณี หรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เช่น การทำนิติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง มีกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจะซื้อจะขาย การทำนิติกรรมจำนองที่ส่งผลกระทบต่อผู้จำนอง หรือผู้รับจำนอง

ขอให้เจ้าหน้าที่ประสานกับตัวแทนผู้ประกอบการหรือผู้ยื่นขอ โดยให้แบ่งช่วงเวลาทำนิติกรรม ให้กระจายไปในช่วงเวลาทั้งเช้าและบ่าย และจัดสถานที่ให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19

ให้ผู้ยื่นขอนัดจดทะเบียนล่วงหน้า โดยคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ที่ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำสัญญาและบันทึกข้อตกลงล่วงหน้า และนัดวันจดทะเบียนสิทธิและทำนิติกรรม

พร้อมขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มิให้มีการสร้างเงื่อนไขหรือกติกา เพื่อปฏิเสธคำขอหรือเรียกรับผลประโยชน์โดยเด็ดขาด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"