หมอชวนคนไทย ‘อยู่บ้าน-อยู่ห่าง-อยู่รอด’

นนทบุรี – กระทรวงสาธารณสุข ชวนคนไทยเว้นระยะห่าง-อยู่บ้าน-อยู่ห่าง- อยู่รอด หลังพบผู้ป่วยโควิด-19 ติดจากการนำตัวเองไปในที่เสี่ยงและอยู่ใกล้ชิดกัน

วันที่ 1 เมษายน 2563 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยผลศึกษาระบาดวิทยาสุขภาพจิต จากประชาชนกว่า 15,000 คน ที่ทำแบบคัดกรองความกังวลต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 76 กังวลในระดับบานปลาง มีที่กังวลสูงเพียงร้อยละ 18 สอดคล้องกับการสำรวจ 2 พฤติกรรมสำคัญที่เป็นหัวใจของการหยุดเชื้อ คือ

1.การหลีกเลี่ยงไปในที่แออัด ด้วยการทำงานที่บ้าน (Work from home) มีร้อยละ 71 ที่ทำประจำ  ร้อยละ 24 ทำบ่อย ๆ  และทำบ้างไม่ทำบ้าง ร้อยละ 4

2.การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) ไม่เข้าใกล้ผู้อื่นในระยะ 2 เมตร ที่ทำประจำมีร้อยละ 67  ทำบ่อย ๆ ร้อยละ 26  และทำบ้างไม่ทำบ้าง 5.5

จะเห็นว่าประชาชนที่ทำเป็นประจำทั้ง 2 เรื่องหลัก ยังไม่มีเป็นส่วนใหญ่ ถึงร้อยละ 80 สะท้อนว่าความตระหนักและการช่วยกันอย่างจริงจัง ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะช่วยลดการแพร่โรคโควิด-19 ได้ ประเทศไทยจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั่วประเทศ ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 80 ของประชากรทั้งหมด ช่วยกันเว้นระยะห่าง อยู่บ้าน อยู่ห่าง เพื่อให้ไทยอยู่รอด

ด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า จากรายงานจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ของไทย พบทั้งหมดเป็นการติดเชื้อจากการนำตัวเองไปใกล้แหล่งเชื้อ หรือใกล้ผู้ป่วยที่มีเชื้อ ดังนั้น เรื่องการเว้นระยะห่างกับทุกคนในระยะ 2 เมตร จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่ประชาชนควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการรับเชื้อ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนนทบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น