ข่าวดี! ’83 คนไทยกลับจากอิตาลี’ กลับบ้านแล้ว หลังพ้นระยะเฝ้าระวัง 14 วัน และไม่พบเชื้อ

นนทบุรี – กระทรวงสาธารณสุข เผย ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายกลับบ้านอีก 11 คน ย้ำ กลุ่มเสี่ยง ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ลดอัตราการติดเชื้อ-เสียชีวิต ระบุ คนไทยกลับจากอิตาลี 83 คน ได้กลับบ้านแล้ว หลังพ้นระยะเฝ้าระวัง 14 วัน และตรวจไม่พบเชื้อ

วันที่ 29 มีนาคม 2563 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวัน ว่า  วันนี้ เป็นที่น่ายินดี ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอิตาลี 83 คน ที่กักตัวเฝ้าระวังสังเกตอาการ ที่อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ ครบ 14 วัน ทุกคนได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไม่พบเชื้อ กลับบ้านได้ทั้งหมด ทุกคนอาการปกติ

วันนี้ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้เพิ่มอีก 11 คน รวมมีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 111 คน ยังรักษาในโรงพยาบาล 1,270 คน เสียชีวิต 7 คน ผู้ป่วยสะสม 1,388 คน

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 143 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 70 คน ได้แก่
♦สนามมวย 5 คน
♦สถานบันเทิง 15 คน
♦ผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 49 คน
♦ผู้ร่วมพิธีทางศาสนาที่ประเทศมาเลเซีย 1 คน

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ 43 คน ได้แก่
♦กลุ่มที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ 22 คน
♦กลุ่มผู้ทำงาน/อาศัย และเดินทางไปในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดคนจำนวนมาก หรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ 8 คน
♦กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 8 คน
♦กลุ่มอื่น ๆ ตามเกณฑ์เฝ้าระวัง เช่น ปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ 5 คน

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อแต่อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค 30 คน

สำหรับผู้ป่วยเสียชีวิต 1 คน เป็นชายไทยอายุ 68 ปี มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน มีอาการเหนื่อยหอบ เข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ตรวจพบปอดอักเสบ และภาวะวิกฤติระบบทางเดินหายใจ จึงส่งต่อไปที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตต่อมา

ส่วนผู้ป่วยอาการหนัก 17 คน มีอาการปอดอักเสบ ใส่เครื่องช่วยหายใจและเฝ้าระวังอาการใกล้ชิด ในจำนวนนี้ 1 คน ต้องใช้เครื่อง ECMO (เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด) อาการอยู่ในภาวะวิกฤต

ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่อาการวิกฤต 17 คน ร้อยละ 50 เป็นผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 70 ปี และมีโรคเรื้อรังประจำตัว จึงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญ ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป จำนวน 4.7 ล้านคน (ข้อมูลจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ) จึงขอให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้แก่ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว และกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปีลงมา ปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ขอให้อยู่ในเคหสถานหรือสถานที่พัก อยู่ในบ้าน เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก และเมื่อมีอาการป่วย มีไข้ ไอ มีอาการระบบทางเดินหายใจ ให้รีบพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อการรักษาที่ทันท่วงที ลดอัตราการเสียชีวิต

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น