มิติใหม่ ก.แรงงาน ปรับรูปแบบต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กัน ‘โควิด-19’

กรุงเทพฯ – กระทรวงแรงงาน ปรับรูปแบบการให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

วันที่ 19 มีนาคม 2563 รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง ที่จะต้องเดินทางไปต่อใบอนุญาตการทำงาน ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จว่า เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส กระทรวงแรงงานได้ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการต่อใบอนุญาตทำงาน ของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 แห่ง

โดยแบ่งกลุ่มแรงงานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

1) กลุ่มผู้ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

2)กลุ่มที่ได้ยื่นรายชื่อแล้ว ให้นายจ้างนำลูกจ้างไปลงตราวีซ่าได้ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของ ตม. ซึ่งศูนย์ให้บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ 3 แห่ง ได้แก่ 1.ห้างสรรพสินค้า อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว  2. ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขาดอนเมือง (สะพานใหม่)  3.ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาราษฎร์บูรณะ โดยไม่ต้องเดินทางไปยังศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ  ให้ขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 และเข้ารับบริการทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ได้ที่สำนักงานเขต ของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต ให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม–30 มิถุนายน

3) กลุ่มที่ยังไม่ดำเนินการ ให้นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อผ่านออนไลน์ หรือสามารถเดินทางไปยื่นที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ทั้ง 4 แห่ง คือ ห้างสรรพสินค้า ไอที สแควร์, ห้างสรรพสินค้ายู อมูเลทพลาซ่าเพชรเกษมฯ ถนนเพชรเกษม, ห้างสรรพสินค้านัมเบอร์วัน พลาซ่า บางนา และตลาดสดสี่แยกหนองจอก

โดยไม่ต้องพาลูกจ้างไปด้วย โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ วันที่ 19-31 มีนาคม 2563 และในกรณีที่ยื่นรายชื่อแล้ว แต่งานยังไม่เสร็จสิ้น จะมีการผ่อนผันสำหรับกลุ่มที่ยื่นรายชื่อ ให้สามารถมาดำเนินการได้ถึง 30 มิถุนายน  ส่วนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ภูมิภาค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสม

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น