นายกรัฐมนตรี ยืนยัน มีกำลังแพทย์-พยาบาลเพียงพอรับมือโควิด-19 ปิดสถานบริการรวมฟิตเนส สปา

กรุงเทพฯ – นายกรัฐมนตรี แถลงรายละเอียด มาตรการ 6 ด้าน สกัดการแพร่ระบาดโควิด-19  

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เมื่อเวลา 19.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงมาตรการเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  โดยเป็นการให้รายละเอียดมาตรการที่จะดำเนินทั้ง 6 ด้าน ที่ผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ (17 มี.ค.) แล้ว ประกอบด้วย

1.ด้านสาธารณสุข
2.ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน
3.ด้านข้อมูล การชี้แจง และการรับเรื่องร้องเรียน
4.ด้านการต่างประเทศ
5.ด้านมาตรการป้องกัน และ
6.ด้านการให้ความช่วยเหลือเยียวยา

โดยย้ำเรื่องยังไม่มีการปิดเมือง หรือปิดประเทศ การห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เดินทางไปต่างประเทศ ยกเว้นมีเหตุจำเป็น และเตือนประชาชนให้งดการเดินทางไปประเทศซึ่งเป็นพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย และพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง

ส่วนบุคลากรทางการแพทย์มีเพียงพอ มีแพทย์ทั้งจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชน จำนวน 37,160 คน  มีพยาบาลทั้งจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชน รวม 151,571 คน  วันนี้ ได้สั่งการให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมพื้นที่สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ และเตรียมโรงพยาบาลเฉพาะกิจหรือโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับหากสถานการณ์ปรับเข้าสู่ระยะที่สาม ทั้งระดับพื้นที่ และโรงพยาบาลทหารด้วย

การจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็น ในปริมาณที่เพียงพอสำหรับรับมือระยะที่ 3 ได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือ และชุดป้องกันโรค ซึ่งมีแผนการผลิตและจัดหาแล้วอย่างต่อเนื่อง

การตรวจสอบการขาย Online การกักตุน และการระบายสินค้า  รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการลงไปตรวจสอบแล้ว จะทำให้ข้อมูลเหล่านี้ชัดเจนให้มากยิ่งขึ้น

นายกรัฐมนตรี ยังย้ำถึงมาตรการป้องกัน เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ มหาวิทยาลัย โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชา และทุกสถาบัน ให้ปิดชั่วคราว ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นเวลา 2 สัปดาห์  ส่วนสถานที่ซึ่งผู้คนไม่ได้มาชุมนุมเป็นกิจวัตร แต่มาเพื่อทำกิจกรรมที่มีการเบียดเสียดใกล้ชิด และเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อง่ายทางปาก สัมผัสถูกเนื้อถูกตัวหรือใช้สิ่งของร่วมกันง่าย จะต้องปิดชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สำหรับสนามมวย สนามม้า สนามกีฬาที่มีผู้ชมแออัด ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ปิดชั่วคราว 14 วัน สำหรับ ผับ สถานบันเทิง สถานบริการ นวดแผนโบราณ ซึ่งรวมถึงฟิตเนส สปา และโรงมหรสพ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล  ส่วนพื้นที่อื่น ๆ เป็นเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการระดับพื้นที่ จะพิจารณาความเหมาะสม  แต่ถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น อาจจะยืดระยะเวลาออกไปอีก ขอให้ทุกคนอย่าห่วงกังวล

ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อในสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจ โดยจะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

สำหรับร้านค้า ร้านอาหาร ไม่สั่งปิด แต่ให้มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส การคัดกรองอุณหภูมิ การใช้หน้ากากอนามัย รวมทั้งลดความแออัด ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อในระบบการขนส่งสาธารณะ เร่งจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคในทุกอำเภอ เขต หมู่บ้าน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยด่วน และให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในการดำเนินการเฝ้าระวัง

นายกรัฐมนตรี ย้ำยืนยันว่า สถานการณ์ในไทยขณะนี้ ยังไม่เข้าสู่การระบาดในระยะที่ 3 แต่อาจจะมีแนวโน้มการแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้น จึงจะต้องสกัดกั้นการแพร่เชื้อจากต่างประเทศ และการกระจายในประเทศให้ได้มากที่สุด จะต้องควบคุมสถานการณ์ ชะลอให้อยู่ในระยะที่ 2 ให้นานที่สุด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น