ด่วน! สั่งยุบ!!! ‘พรรคอนาคตใหม่’ พร้อมตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค 10 ปี

กรุงเทพฯ – ปิดฉาก 1 ปี 11 เดือน ‘พรรคอนาคตใหม่’ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย สั่งยุบ! กรณีกู้เงินจาก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค 191.2 ล้านบาท เหตุไม่ชอบด้วยกฎหมาย พร้อมตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 10 ปี และไม่สามารถไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ได้

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อเวลา 15.00 น. องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัย กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย เพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 กรณีกู้ยืมเงินจาก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค จำนวน 191,200,000 บาท

โดยมีการพิจารณาวินิจฉัยใน 4 ประเด็น สรุปได้ ดังนี้

ประเด็นที่ 1
ผู้ร้อง (กกต.) มีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92 ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว และศาล รธน.มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัย โดยไม่ได้เร่งรัด เนื่องจากใช้เวลาในการพิจารณากว่า 70 วัน

ประเด็นที่ 2
ศาล รธน.เห็นว่า ‘เงินกู้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย’ ต้องห้ามตามมาตรา 66 วรรค 2 มีเจตนาหลีกเลี่ยงการรับบริจาค ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มีเหตุยุบพรรคผู้ถูกร้องตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง

ประเด็นที่ 3
เพิกถอนสิทธิทางการเมือง กรรมการบริหารพรรค เป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ ศาล รธน.มีคำสั่งยุบพรรค

ประเด็นที่ 4
กรรมการบริหารพรรค และผู้เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค จะไปจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ หรือมีส่วนร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ ไม่ได้ กำหนดเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ ศาล รธน.มีคำสั่งยุบพรรค

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า การที่นายธนาธร ให้กู้เงิน 191.2 ล้านบาท มีการคิดดอกเบี้ยไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า รวมถึงเงินบริจาค 8.5 ล้านบาท เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และจากข้อเท็จจริง นายธนาธร ให้เงินกู้เป็นทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้กู้เงินเป็นจำนวนมาก กรรมการบริหารพรรคควรจะรู้การเป็นหนี้จำนวนมาก ย่อมทำให้เกิดการครอบงำของเจ้าหนี้ หรืองดเว้นอื่นใดตามสัญญาได้ ทำให้เกิดการได้เปรียบทางการเงิน ส่งผลให้พรรคการเมืองเป็นธุรกิจการเมือง

การยืมเงินเป็นการหลีกเลี่ยง มาตรา 66 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 จึงมีสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 มาตรา 92 (3) ประกอบมาตรา 72

พร้อมเพิกถอนสิทธิ คณะกรรมการบริหารพรรคที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 2 ม.ค 2562 หรือ 11 เม.ย.2562 เป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ศาล รธน.สั่งยุบพรรค และห้ามไม่ให้ผู้เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค จัดตั้งพรรคการเมือง หรือ มีส่วนร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ เป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ศาล รธน.สั่งยุบพรรค คือ วันนี้ (21 ก.พ.2563) เช่นกัน

กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ที่ถูกตัดสิทธิ์ มีทั้งหมด 16 คน ประกอบด้วย

ผู้ที่เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ 11 คน
1.นายปิยบุตร แสงกนกกุล
2.น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
3.นายชำนาญ จันทร์เรือง
4.พล.ท.พงศกร รอดชมภู
5.น.ส.พรรณิการ์ วานิช
6.นายไกลก้อง ไวทยการ
7.นายนิรามาน สุไลมาน
8.นางเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์
9.นายสุรชัย ศรีสารคาม
10.นายเจนวิทย์ ไกรสิงห์
11.น.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ

และอีก 5 คนไม่ได้เป็น ส.ส.
12.นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งถูกคำสั่งศาล รธน.ให้ต้องพ้นสภาพความเป็น ส.ส. เมื่อ 23 พ.ค.2562
13.นายชัน ภักดีศรี
14.นายสุนทร บุญยอด
15.นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร
16.นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์

สำหรับ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ที่จะเหลือเพียง 65 คน หลังผู้ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ จะมีเวลา 60 วัน ในการไปหาพรรคสังกัดใหม่

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น