จ.เพชรบูรณ์ ลั่น! พร้อมเป็นมืออาชีพ

เพชรบูรณ์ – สคช. ลุยโครงการ ‘ประเทศไทยก้าวไกล คนไทยมืออาชีพ’ เมืองมะขามหวาน ช่างเสริมสวย ช่างผม ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ยานยนต์ ไอที พร้อมเป็นมืออาชีพตัวจริง

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. นำคณะจัดทำโครงการ ‘ประเทศไทยก้าวไกล คนไทยมืออาชีพ’ กับสาขาวิชาชีพเสริมสวย อาชีพช่างทำผมบุรุษ และช่างทำผมสตรี พร้อมต่อยอดมาตรฐานดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ บริการยานยนต์ และ Digital Literacy ที่ จ.เพชรบูรณ์

ก่อนหน้านี้ สคช.ผนึกกำลังร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เดินหน้ายกระดับบุคลากรข้าราชการท้องถิ่นด้าน Digital literacy แล้วขยายสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้ข้าราชการ ตลอดจนบุคลากรในพื้นที่ มีสมรรถนะสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติด้านพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ

นางสาววรชนาธิป ย้ำว่า การเป็นมืออาชีพตัวจริง ผ่านการประเมินได้ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจากสคช. จะสามารถนำไปต่อยอดในธุรกิจได้อย่างมีมาตรฐานสากล มีโอกาสต่อยอดธุรกิจกับ สินเชื่อเพื่อมืออาชีพ จากธนาคารออมสิน, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( SME bank) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รวมถึงเพิ่มโอกาสเข้าถึงลูกค้า ผ่านแอปพลิเคชั่น ‘ปักหมุดมืออาชีพ’ และมีป้ายมืออาชีพติดตัวด้วย


สำหรับการเสวนา “ช่างผมมืออาชีพตัวจริง ต้องมีดีอย่างไร” โดย คุณดุสิตา ศุภผลา อุปนายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย, คุณพรนิภา ดำน้อย ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์สมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย และคุณชญานิตย์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์การตลาด และพัฒนาลูกค้ารายย่อย ธนาคารออมสิน สรุปได้ว่า การเป็นช่างทำผมมืออาชีพ ต้องมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ทำสิ่งที่ถูกต้องได้มาตรฐานให้แก่ลูกค้า การจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจาก สคช. ซึ่งเป็นเครื่องการันตีธุรกิจว่ามีมาตรฐาน หน่วยงานภาครัฐให้การรับรอง หมายความว่าลูกค้าจะสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างมั่นใจ ทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ถือเป็นการการันตีรายได้ให้คนในอาชีพ เพราะสามารถเป็นหลักฐานการยืนยัน ในการต่อยอดสินเชื่อจากธนาคาร เพื่อจะขยายกิจการได้ด้วย

นางสาววรชนาธิป รองผู้อำนวยการ สคช. ยังนำคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยม วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบและรับรองสมรรถนะ ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย กับ สคช. โดยมีนายสมพร บุนนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ และคณาจารย์ให้การต้อนรับ

เบื้องต้น เปิดสอบผลิตมืออาชีพเสริมสวยช่างทำผมบุรุษ และช่างทำผมสตรี รุ่นแรกของจังหวัดไปแล้ว และปีนี้มีแผนร่วมกับ อปท.ตั้งเป้าผลักดันช่างทำผม และอาชีพสาขาอื่น ให้เข้ารับการประเมินเป็นมืออาชีพอีกกว่า 1,000 คน

ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ยืนยันความพร้อมเป็นองค์กรรับรองฯ ในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ รองรับการยกระดับบุคคลในอาชีพ ผลักดันกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ให้ก้าวสู่การเป็นมืออาชีพ ที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ เบื้องต้น 5 สาขา คือ บริการยานยนต์, ICT, อาหาร และสาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน นอกจากนี้ ยังพร้อมเป็นหน่วยประเมินสมรรถนะ Digital Literacy และประเมินสมรรถนะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (FRELE-TH) ด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น