‘ในหลวง’ ทรงห่วงใยประชาชน ไม่ต้องปิดถนนขณะมีขบวนเสด็จ

กรุงเทพฯ – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชบายให้ สตช. กำหนดแนวทางจัดการจราจร ช่วงขบวนเสด็จฯ ไม่ให้กระทบประชาชน โดยต่อไปจะไม่มีการปิดถนน ระหว่างขบวนเสด็จ

น.ส.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบดีถึงปัญหาการจราจรและทรงห่วงใยประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้กำหนดแนวทาง อำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยไม่ให้ปิดการจราจร ให้จัดช่องทางเสด็จและช่องทางประชาชน โดยใช้อุปกรณ์เพื่อความสะดวก

กรณีที่มีเกาะกลางถนนเส้นทางฝั่งตรงข้ามสามารถใช้ได้ตามปกติ กรณีไม่มีเกาะกลางถนนให้ใช้กรวยยางวาง กรณีทางร่วมทางแยกใช้วิธีการควบคุมรถ สำหรับสะพานกลับรถหรือสะพานข้ามใช้ได้ตามปกติ ทางพิเศษที่มีด่านให้วางแนวกรวยยางตามความเหมาะสม เน้นย้ำในการวางอุปกรณ์ให้พิจารณาตามความเหมาะสม และใช้มาตรการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับทั้งประชาชนและผู้ปฏิบัติหน้าที่

การดำเนินการปรับรูปแบบการถวายการอารักขา ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก เพื่อถวายความปลอดภัยแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ในระดับสูงสุด เพื่อให้สมกับพระเกียรติ และเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางและหลักการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร กรณีขบวนเสด็จส่วนพระองค์ไว้ 10 ประการ ดังนี้

1.ไม่ให้ปิดการจราจร เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติ

2.ในเส้นทางเสด็จ ให้จัดช่องทางเสด็จและช่องทางประชาชน โดยใช้อุปกรณ์ เช่น กรวยยาง ป้ายไฟ เพื่อความสะดวก

3.เส้นทางฝั่งตรงข้ามทางเสด็จ กรณีที่มีเกาะกลางถนนเส้นทางฝั่งตรงข้ามสามารถใช้ได้ตามปกติ กรณีไม่มีเกาะกลางถนนให้ใช้อุปกรณ์ เช่น กรวยยางวาง โดยประชาชนสามารถวิ่งตามเส้นทางที่จัดไว้ได้ตามปกติ

4.กรณีทางร่วมทางแยกให้ประชาชนใช้เส้นทางได้ตามปกติ โดยใช้วิธีการควบคุมรถ เช่น ใช้กรวยยางวางควบคุมกระแสรถ

5.สำหรับสะพานกลับรถหรือสะพานข้ามใช้ให้ประชาชนใช้ได้ตามปกติ

6.กรณีทางพิเศษที่มีด่านเก็บเงินให้วางแนวกรวยยางด้านซ้ายให้ประชาชนเดินรถได้ โดยให้เหล่ือช่องทางสำหรับขบวนเสด็จอย่างน้อย 2 ช่องทาง

7.กรณีเส้นทางร่วมทางแยก ไม่ให้บังคับให้ประชาชนเปลี่ยนเส้นทางให้คำนึงถึงความตั้งใจของประชาชนเป็นหลัก

8.เน้นย้ำในการวางอุปกรณ์ให้พิจารณาตามความเหมาะสม ให้คำนึงถึงเวลา ให้กระทบประชาชนน้อยที่สุด

9.ใช้มาตรการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับทั้งประชาชนและผู้ปฏิบัติหน้าที่

10.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องลงไปกำกับดูแลด้วยตนเอง สำหรับผู้ปฏิบัติให้ใช้วาจา กิริยาท่าทางด้วยความสุภาพ ไม่ให้ประชาชนรู้สึกว่าถูกบังคับ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น