ครม.เห็นชอบ ข้อเสนอพัฒนา 3 จังหวัด กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1

กาญจนบุรี – ครม.เห็นชอบข้อเสนอ การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 นายกรัฐมนตรี สั่งเน้นพัฒนาศักยภาพกลุ่มจังหวัด ให้ตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยหลังการประชุม คณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ที่ จ.กาญจนบุรี ว่า ที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอ การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รวม 6 ด้าน คือ การเกษตร ท่องเที่ยว บริหารจัดการน้ำ โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงขอรับการสนับสนุนเชิงนโยบายอีก 4 เรื่อง

โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับไปดำเนินการต่อ แต่ต้องดูให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด และต้องจัดลำดับความสำคัญของโครงการเร่งด่วนเป็นอันดับแรก โดยให้รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น และดำเนินการแก้ไขไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน

นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า การผลิตสินค้าต้องตรงกับความต้องการ และการขายออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ เน้นให้มีการขึ้นทะเบียนสินค้าโอท้อป ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมมือกันใช้สินค้าเหล่านี้เพราะเป็นของดีแต่ละพื้นที่ ส่วนการประกันราคามันสำปะหลัง ให้ควบคุมราคาและการผลิต เพราะมีการแข่งขันสูง ความต้องการของต่างประเทศน้อยลง เนื่องจากสามารถปลูกเองได้ ดังนั้น จึงต้องผลิตให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และราคาไม่สูงเกินไป

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังขอบคุณประชาชน ที่เข้าใจและมีส่วนร่วม ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล สิ่งสำคัญคือ รัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้าส่งออก พัฒนาให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ จดทะเบียนลิขสิทธิ์ พร้อม ๆ ไปกับเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของหลวง จะต้องไม่เกิดขึ้นในอนาคต ต้องแก้ไขดูแลอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเร่งดำเนินการพื้นที่ที่ทับซ้อนกับที่ทำกินของประชาชน

ลักขณา สุริยงค์

ลักขณา สุริยงค์

ทำหน้าที่สื่อมวลชนมาเกือบ 30 ปี ทั้งงานสายข่าวและจัดรายการทีวี-วิทยุมานับไม่ถ้วน "ไม่เป็นกลาง แต่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอความจริง"