X

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ พัฒนาท้องถิ่น ยกระดับวิสหกิจชุมชน บูรณาการการท่องเที่ยว หวังกระจายรายได้สู่ชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) โดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอำเภอไชยา บูรณาการองค์ความรู้สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของชุมชนผ่านกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชนท้องถิ่นโดยมีผู้เข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม
ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยและอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่าจากกการได้ร่วมพูดคุยกับนักศึกษาในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัยทางรายวิชาการประเมินผลโครงการ จึงร่วมกันกำหนดพื้นที่เป้าหมายคือ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผ่านกระบวนการปฏิบัติอย่างมีระบบตามแนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติจริง ด้วยการลงพื้นที่วิจัยเชิงสำรวจจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งอาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกันลงพื้นที่และนำผลการสำรวจมาอภิปรายเรียงลำดับความลำบากและความต้องการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมทางสังคม ซึ่งงบประมาณในการดำเนินโครงการเกิดจากคนในพื้นที่ที่มีความเต็มใจและตั้งใจที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนบ้านเกิดที่ตนอาศัยอยู่ ซึ่งนักศึกษาต้องลงพื้นที่และอาศัยอยู่ร่วมกับชุมชน เพราะต่อไปในอนาคตนักศึกษาเหล่านี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป
                       สำหรับโครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอำเภอไชยา ได้มีการดำเนินงานไปแล้ว 3 กลุ่มโดยกลุ่มที่ 1 เป็นการสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ สะพานไม้ไผ่ ณ บ้านทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์คงคาชัย ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม กลุ่ม2 กับการพัฒนาห้องสมุดรถไฟ 1 เดียวของจังหวัดสุราษฎร์ ให้เป็นจุดพักผ่อนครบวงจรสำหรับทุกคน และกลุ่มที่ 3 กับการพัฒนาน้ำตกโตนเรือบินและสำนักสงฆ์ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่คงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติ เมื่อได้เดินผ่านสะพานเขียวที่นักศึกษาช่วยกันสรรสร้าง ข้ามไปอีกฝั่งจะพบกับความสงบ งดงาม มีมนต์ขลังท่ามกลางป่าไม้นานาชนิด ที่นักศึกษาช่วยกันสร้างจุดเสริมความปลอดภัย ทั้งถนน ราวจับ บันได เพื่อให้ท่องเที่ยวได้ชมธรรมชาติที่สวยงามและปลอดภัย ตลอดจนการร่วมกับชุมชนสร้างเพจ facebook ให้ผู้ที่สนใจได้ติดตามความเคลื่อนไหว อีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน