ไอเดียเจ๋ง!!ตลาดนัดนักเรียนชนบทโรงเรียนไกลปืนเที่ยง “ซื้อได้ ขายเป็น”สร้างรายได้ ปูพื้นฐานต่อยอดธุรกิจในอนาคต

ที่โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง ม.6 ต.ปากหมาก  อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า 100 กิโลเมตร เป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ม.3 ปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 500 คน ครู/นักเรียน/ผู้ปกครองได้ร่วมกันจัดตลาดนัดนักเรียน “ซื้อได้ ขายเป็น” โดยมีนักเรียน และผู้ปกครองนำสินค้าหลากหลายชนิด ทั้งของกินของใช้ เช่น ผัก ผลไม้ อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ในชีวิตประจำวันทั้งที่นำมาจากบ้าน /โดยเฉพาะผัก ไข่ไก่ ที่นักเรียนเลี้ยงไก่ไข่เองและปลูกผักกันเอง นำมาขายกันอย่างคึกคัก ซึ่งมีลูกค้าที่ผ่านไปมาและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงให้ความสนใจซื้อจนหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมง สร้างรอยยิ้มให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก ครั้งต่อๆ ไปจะจัดขึ้นทุกวันอังคารเวลา 14.00 น. – 16.30 น.เป็นการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียน

นายสันติศักดิ์ ผุดเอียด ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง กล่าวว่า สำหรับโครงการตลาดนัดนักเรียน “ซื้อได้ ขายเป็น” เป็นกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต มุ่งเน้นพัฒนาการคิดวิเคราะห์ โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง อีกทั้งยังสอดคล้องต่อหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกการคิดตัดสินใจ วางแผนการผลิต คำนวณต้นทุน กำไร ซื้อขายโดยยึดหลักคุณธรรม ที่สำคัญยังเป็นการปูพื้นฐานในการต่อยอดทำธุรกิจในอนาคตให้แก่นักเรียนในการต่อยอดทำธุรกิจในอนาคตให้แก่นักเรียนอีกด้วยอีก


ด้านนางศิริพร ดีน้อย ชาวบ้านมาจับจ่ายสินค้า กล่าวว่า เป็นกิจกรรมที่ดีมาก นักเรียนได้มีทักษะการเรียนรู้ บวกลบคุณหารได้คล่องขึ้น สามารถที่จะต่อยอดในการทำธุรกิจในอนาคตได้ อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ตลอดไป
ขณะที่เด็กชายอภิรักษ์ สุขอยู่ กับเด็กหญิง อรัชพร โชติกุล  ตัวแทนนักเรียนกล่าวว่า ตลาดนัดนักเรียนบ้านห้วยตาหมิงนี้ ทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต นอกจากนั้นนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมในอนาคตได้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น