X

พลังจิตอาสาแปรอักษร”ทรงพระเจริญ ร.10 “ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจเก็บกวาดขยะสาธารณะ ขัดล้างห้องน้ำวัด

บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกว่า 500 คนร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระราชพิธี ร.10 และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”ทำความสะอาดถนนรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏและขัดล้างห้องน้ำวัด ขณะที่นายอำเภอเมืองนำทีมจิตอาสาแปรอักษร”ทรงพระเจริญ ร.10”

วันนี้ ( เวลา 09.00 น.วันที่10 พ.ค. 62 ) ที่หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีแต่งชุดจิตอาสา และประชาชนทั่วไปสวมเสื้อโทนสีเหลืองกว่า 500คนร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.10)และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”โดยทำความสะอาดถนนรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและขัดล้างห้องน้ำวัดภูธรอุทิศ

ขณะที่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี นายบรรเจิด  นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  นำจิตอาสากว่า 300 คนร่วมกันแปรอักษรคำว่า”ทรงพระเจริญ ร.10” ถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งและเปิดป้าย Kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่หมู่บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อยอดสร้างความสุขให้กับพสกนิกร

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน