X

ใช้ระบบฐานข้อมูล ทวิภาคี (DVE DATA) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สุราษฎร์ธานี-ติวเข้มอาชีวศึกษาภาคใต้สร้างความเข้าใจใช้ระบบฐานข้อมูลจัดการระบบ ทวิภาคี (DVE DATA) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (28 ก.พ. 67 ) ที่ห้องประชุมออร์คิด 1 โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้าใจการใช้ระบบฐานข้อมูล การจัดการอาชีวระบบ ทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจากสถานศึกษาในภาคใต้เข้าร่วมทั้งสิ้น 160 คน จาก 14 จังหวัด 80 สถานศึกษา

 

นายวิทวัต ปัญจมะวัติ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การจัดโครงการนี้ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงคือนักศึกษา ที่มีโอกาสได้ฝึกงาน มีโอกาสไปทำงานกับสถานประกอบการตามภาค ตามพื้นที่ต่าง ๆ ได้มากขึ้น ตรงกับตามลักษณะงานที่เรียน และจะได้มีเวลาเตรียมตัวเพื่อพร้อมปฏิบัติงานมากขึ้น ในขณะเดียวกันในส่วนของสถานประกอบการก็จะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกัน สามารถที่จะวางแผนได้ว่าปีนี้ทางผู้ประกอบการสามารถที่จะรองรับนักศึกษาได้กี่คน มีแผนการฝึกงานอย่างไร ทั้งนี้ผู้ประกอบการและนักศึกษามีความประสงค์เต็มใจทำงานได้ง่ายขึ้นทั้ง 2 ฝ่าย

 

ด้านนางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  กล่าวว่าโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้าใจการใช้ระบบฐานข้อมูล การจัดการอาชีวะระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีเป็นผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทวิภาคี (DV E DATA)    เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้รวดเร็วเชื่อมโยง Demand และ Supply อีกทั้งช่วยลดขั้นตอนต่างๆอำนวยความสะดวกเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการอาชีวศึกษา ทวิภาคีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 4 ของภาคใต้ ที่มีสถานศึกษาในภาคใต้ทั้งหมด 14 จังหวัด 80 สถานศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคีและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคีรวมทั้งสิ้น 160 คน โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อถ่ายทอดความรู้การใช้ระบบฐานข้อมูล การจัดการอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคี (DV E DATA)ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบการรายงานข้อมูลและการนิเทศติดตามการฝึกอาชีพการจัดการอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคีออนไลน์ให้มีความรู้และความเข้าใจมากยิ่งขึ้น.

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน