X

วิสาขบูชา พ่อเมืองสุราษฎร์ฯวอนปฏิบัติศาสนกิจ รักษาศีล เจริญจิตภาวนา อยู่กับบ้านกันโควิด-19

สุราษฎร์ธานี-พ่อเมืองคนดีออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVD-19 เนื่องในเทศกาลวันวิสาบูชา 63 ขอให้ปฏิบัติศาสนกิจ รักษาศีล เจริญจิตภาวนา อยู่กับบ้าน
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ออกประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) เนื่องในเทศกาลวันวิสาบูชา พุทธศักราช 2563 เนื่องด้วยในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ตรงกับขึ้น 15 ค่ำเดือนหก เป็นวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้น้อมรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา ในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับประเทศ และรัฐบาลได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดให้โรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายและเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กระทวงทุกกระทรวง และเป็นการควบคุมป้องกันและฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเห็นผลในระยะยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอให้ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
1. งดการเดินทางไปต่างประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหากเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือพื้นที่สี่ยงให้กักตัว 14 วัน ตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด
2. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบทางสื่อออนไลน์หรือสื่ออื่นๆ ที่ไม่ต้องมีการมารวมตัวกัน
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี และพิธีทางศาสนา และข้อควรปฏิบัติในการจัดงานบรรพชาอุปสมบท งานมงคลสมรส และงานฌาปนกิจศพ ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4. งดการจัดและการเดินทางไปร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
5. งดการรวมตัวของคนหมู่มาก
6. ปฏิบัติศาสนกิจด้วยการรักษาศีล เจริญจิตภาวนา อยู่กับบ้าน
7. เชิญชวนประดับธงชาติ ธงธรรมจักร ตั้งโต๊ะหมู่ชา ตามอาคารบ้านเรือนและสำนักงานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
8. ปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาล และตามข้อ 14 ของข้อกำหนดออกความตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563
ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รายงานสถานการณ์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานีเป็นวันที่ 25 แล้ว โดยมีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 527 (+11) ราย /ส่งตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19 จำนวน 503 ราย /ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 0 ราย /ผู้ป่วยยืนยันสะสม 18 รายรักษาหายและกลับบ้านทั้งหมดแล้ว /รอผลการตรวจ 6 รายโดยผู้ป่วยยืนยันสะสม แยกรายอำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง 4 ราย/อ.เกาะพะงัน 1 ราย /อ.ท่าชนะ 1 ราย /อ.เวียงสระ 2 ราย /อ.กาญจนดิษฐ์ 3 รายและอ.เกาะสมุย 7 ราย.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน