X

ม.ราชภัฏสุราษฎร์คุมเข้มการระบาด Covid-19 ระดมกำลังพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกอาคาร

สุราษฎร์ธานี-มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) เดินหน้าป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในพื้นที่เสี่ยง โดยมีบุคลากรสำนักจัดการทรัพย์สิน พร้อมด้วยบุคลากรงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และชมรมนักศึกษาอาสากู้ชีพ-กู้ภัย มรส. ร่วมกันฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่ต่างๆของมหาวิทยาลัย

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ประกาศขอความร่วมมือให้คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางภาครัฐอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 1. ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น 2. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม 3. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ นาน 20 วินาที ลูบมือจนแห้งหรือน้ำและสบู่ 4. หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง 5. หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากแล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

ด้านนางราตรี รัตนภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพย์สิน เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีแผนการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในสถานที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงดังนี้ วันที่ 20 เมษายน 2563 ดำเนินการฉีดพ่นในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ โรงรถ ป้อมยาม และศูนย์ตะวัน วันที่ 21 เมษายน 2563 จะดำเนินการฉีดพ่นในคณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงานอธิการบดี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา หอพักนักศึกษา และไปรษณีย์.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน