เตรียมโรงแรม 4 แห่ง 176 ห้องกักกันตัวผู้กลับจากต่างประเทศ

สุราษฎร์ธานี-สุราษฎร์ฯจัดเตรียมสถานที่กักกันตัว 4 แห่ง176 ห้อง ไว้รองรับและสังเกตอาการผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและพื้นที่เสี่ยง ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

วันนี้(20 เม.63)  ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายประเวศ  ไทยประยูร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการกักกันตัว (Local  Quarantine)  หลังปรากฏเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในหลายประเทศ  รวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชน  โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคดังกล่าว เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของ ครม. ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563  ให้ประชาชนพึงงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดโดยไม่จำเป็น ในกรณีจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่ ต้องรับการตรวจคัดกรองแยกกักกัน  สู่กระบวนการกักไว้เพื่อสังเกตอาการ                     

ทั้งนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พิจารณาโรงแรมของภาคเอกชนเป็นลำดับแรก เนื่องจากมีความพร้อมในหลายด้าน  และพิจารณาใช้อาคารสถานที่ของทางราชการเป็นสถานที่สำรอง  ในการนี้มีผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสงค์ที่จะให้จังหวัดใช้สถานที่โรงแรมเป็นที่กักกันผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและพื้นที่เสี่ยง ไว้เพื่อสังเกตอาการจำนวน 4 แห่ง  รวม 176 ห้อง


ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รายงานสถานการณ์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำวันที่ 20 เมษายน 2563 มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 393 (+2) รายส่งตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19 จำนวน 374 ราย /ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 0 ราย /ผู้ป่วยยืนยันสะสม 18 ราย เท่าเดิมเป็นวันที่ 10 แล้ว(กลับบ้าน 13 ราย / รักษาตัวรพ. 5 ราย) รอผลการตรวจ 1 ราย

โดยผู้ป่วยยืนยันสะสม แยกรายอำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง 4 ราย /อ.เกาะพะงัน 1 ราย /อ.ท่าชนะ 1 ราย /อ.เวียงสระ 2 ราย /อ.กาญจนดิษฐ์ 3 รายและอ.เกาะสมุย 7 ราย.

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น