จังหวัดลพบุรีจัดงานแถลงข่าวงานลอยกระทงย้อนยุคสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม

จังหวัดลพบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรีแถลงข่าวงานลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยอนุรักษ์กิจกรรมพื้นบ้าน แต่งกายสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ใช้กระทงที่ย่อยสลายได้

นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในการจัดงานลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์จอมพล ป.พิบูลสงคราม อำเภอเมืองลพบุรี สำหรับการจัดงานกำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 10 ถึง 11 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นการร่วมกันระหว่างจังหวัดลพบุรีกับทางเทศบาลเมืองลพบุรีในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม รวมทั้งเป็นการระลึกถึง จอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่สร้างบ้านแปลงเมืองลพบุรี ให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์กิจกรรมดี ๆ ให้แก่เยาวชนคนรุ่นหลังให้คงอยู่สืบต่อไป

สำหรับรูปแบบของการจัดงานที่เชิญชวนให้ผู้ร่วมมางานลอยกระทงแต่งกายย้อนยุคสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ขบวนแห่งที่ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา การแสดงแสง สี เสียง นอกจากนี้ในงานก็มีกิจกรรมที่ย้อนยุคเช่นการรำวงย้อนยุค การแข่งขันตระกร้อลอดห่วง การแข่งขันชกมวยไทย การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดนางนพมาส ทั้งนี้ก็ได้เชิญชวนให้ผู้ที่ลอยกระทงได้ใช้กระทงที่สามารถย่อยสลายได้ โดยการจัดงานลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม ยังเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวสร้างรายได้สู่จังหวัดลพบุรี เนื่องจากมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่มีการแต่งกายย้อนยุคเช่นนี้

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลพบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น