X

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง รักษ์โลก ลดโรค

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง “ASCLB ก้าวรักษ์โลก ลดโรค ร่วมใจต่อต้านการค้ามนุษย์” ที่จัดขึ้นในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน ส่งเสริมสุขภาพ ต่อต้านการค้ามนุษย์ และต่อต้านความรุนแรงในสตรีและเด็ก


ณ ปัจจุบันการส่งเสริมและรักษาสุขภาพของร่างกายเป็นสิ่งสำคัญ การเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายที่ดี สำหรับการเดิน-วิ่ง ถือว่าเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพที่ดีทางหนึ่ง อีกทั้งเป็นการพบปะสังสรรค์ เชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และศิษย์เก่า บุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้า แต่ในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยภาระหน้าที่ของแต่ละบุคคล โอกาสเช่นนี้จึงไม่ค่อยมีมากนัก


อีกทั้ง ปัญหาด้านสังคม โดยเฉพาะปัญหาการกระทำความผิด โดยการใช้ความรุนแรงและการค้ามนุษย์ นับวันจะเพิ่มจำนวนและความรุนแรงมากขึ้น และขณะนี้ความรุนแรงทางด้านไซเบอร์กระพือไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพนอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสติปัญญาที่ดีแล้ว ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการดำเนินชีวิตอีกด้วย จึงจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกัน ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน