ครูนักเรียนสวนกุหลาบกว่า 700 คน ปลูกป่าปลูกต้นไม้ในใจคน ณ เขื่อนป่าสักฯ

เวลา 10.30 วันที่ 23 ส.ค. 62 ที่สถานีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี นายอิทธิศักดิ์ ไล้วิวัฒน์ ประธานโครงการปลูกป่า”จิตอาสา ป่ารำพึง” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะครูกว่า 700 คน ได้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครโดยรถไฟขบวนพิเศษจำนวน 10 โบกี้ เพื่อจัดกิจกรรมในโครงการปลูกป่า “จิตอาสา ป่ารำพึง” ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ในใจคน ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

นายอิทธิศักดิ์ ไล้วิวัฒน์ ประธานโครงการปลูกป่า “จิตอาสา ป่ารำพึง” เปิดเผยว่า ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และต้องการจะสานต่อแนวคิดจากพระราชดำหริในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกันหารือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ และปรึกษากับทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพื่อริเริ่มโครงการปลูกป่าถาวรของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 142 (รุ่นป่ารำพึง) ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี อย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และเพื่อประโยชน์ต่อพื้นที่เพาะปลูก และบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำในลุ่มน้ำป่าสัก และผลสืบเนื่องมายังเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกด้วย

นายอิทธิศักดิ์ ยังกล่าวต่อว่า วัตถุประสงค์สำคัญในการจัดโครงการดังกล่าว มีหลายประการด้วยกัน คือเพื่อปลูกจิตสำนึกนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในการดูแลรักษาผืนป่าในประเทศไทย เพื่อพลิกฟื้นป่าที่ถูกทำลายโดยมนุษย์ และไม่สามารถฟื้นฟูโดยกลไกธรรมชาติได้เอง โครงการดังกล่าวได้เกิดขึ้นจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง โครงการจิตอาสา ป่ารำพึง ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นโครงการที่ทำต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา โดยนำนักเรียนและคณะครูที่เกี่ยวข้องไปศึกษาเรียนรู้ ถึงขั้นตอนและวิธีปลูกป่าโดยนักวิชาการ และนักเรียนได้ลงมือเพาะต้นกล้าในสถานที่จัดเตรียมไว้แบบภาคสนามที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันต้นกล้าที่เพาะในขั้นตอนที่ 1 ได้นำไปปลูกที่แปลงปลูกป่าที่ได้จัดเตรียมไว้โดยสำนักงานป่าไม้ที่ 5 จังหวัดสระบุรี ร่วมกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทั้งนี้โครงการจิตอาสา ป่ารำพึง จะช่วยสานต่อแนวคิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และที่สำคัญจะปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยทุกคน