ชุดควบคุมและประสานงานโครงการ 514 (ชค.514) เปิดที่ทำการชมรมนักรบที่ลพบุรี

ที่บ้านไร่คุณยายรีสอร์ท เลขที่ 67 หมู่ที่ 5 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม ลพบุรี ไร่ของ หน.สุนทร พันลัมย์ พลเอกสมศักดิ์ แสงจันทร์เลิศ หรือ (หน.แสง) อดีตผู้บังคับบัญชาผู้เริ่มก่อตั้งหน่วยรบพิเศษแซปเปอร์ 514 หรือชุดควบคุมและประสานงานโครงการ 514 (ชค.514) ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายที่ทำการชมรมนักรบ 514 และอวยพรในวันส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 โดยมีผู้ใต้บังคับบัญชา ทหารพรานจู่โจม 514 ทั้งประเทศที่ยังคงอยู่กว่า 30 นาย ร่วมในงานพิธีดังกล่าว บรรยากาศภายในงานอบอวนไปด้วยความอบอุ่น โดยช่วงเช้าได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ มาติกาบังสุกุลให้นักรบผู้กล้าที่เสียชีวิตในระหว่างปฎิบัติหน้าที่ จากนั้นได้ทำพิธีเจิมป้ายชมรมนักรบ ก่อนที่จะได้รับประทานอาหาร่วมกันอย่างมีความสุข สนุกสนาน อดีตนักรบจากทั่วทุกภาค หลายจังหวัดกว่า 30 คนที่มา ต่างแสดงความดีใจที่ยังได้มีโอกาสพบกันอีกครั้ง หลังจากนักรบบางรายไม่เคยเจอกันมากว่า 30 ปี

หลังจากนั้นพลเอกสมศักดิ์ แสงจันทร์เลิศ (หน.แสง) ได้อวยพรในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ให้นักรบทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง เป็นนักรบผู้กล้าในใจของประชาชนคนไทยตลอดไป พร้อมได้รับมอบกระเช้าของขวัญจาก หน.ชวน ประเสริฐศรี หรือ พ.ท.ชวน ประเสริฐศรี มนุษย์เหล็กรุ่นใหญ่ อดีตอาจารย์ รร.สงครามพิเศษ เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณให้กับ หน.แสง และต่างมอบกระเช้าของขวัญในการแสดงออกถึงความรักและความเคารพ รวมถึง พ.ท.สุรัตน์ โกมลฐิติ พ.ท.ชาตรี ศิรผล ที่ได้นำกระเช้าของขวัญมาอวยพรให้กับ หน.แสงอีกด้วย และหลังจากนั้นอดีตนักรบได้ร่วมกันรับประทานอาหาร พูดคุยกันอย่างมีความสุข สนุกสนาน

กำเนิดแซปเปอร์ 514 (หน่วยจู่โจมปฏิบัติการพิเศษ ชค. 514) หรือชุดควบคุมและประสานงานโครงการ 514 จากอดีตเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2524
ปี 2524 ฯพณฯ ท่านพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้สั่งให้กองทัพบก จัดหน่วยรบพิเศษขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อให้ทำภารกิจลับ เข้าโจมตีทำลายล้างโรงงานผลิตเฮโรอีนของขุนส่าราชายาเสพติดโลก ที่ตั้งอยู่ชายแดนฝั่งพม่า เพื่อให้ชาวโลกรู้ว่า รัฐบาลไทยเอาจริงกับการปราบปรามยาเสพติดที่กำลังระบาดอย่างหนัก ดังนั้นกองทัพบกได้จัดตั้งหน่วยงานลับเพื่อเป็นหน่วยกำลังรบเข้าโจมตีทำลายโรงงานผลิตเมื่อปี 2524 โดยได้รับงบประมาณจากหน่วยปราบปรามยาเสพติดของประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับบุคคลากรที่ได้เริ่มก่อตั้งสร้างหน่วยรบพิเศษแซปเปอร์ 514 คือพลตรีชวลิต ยงใจยุทธ พันเอกอรพันธ์ วัฒนะวิบูลย์ พันโทสมศักดิ์ แสงจันทร์เลิศ และ พันโทประสงค์ ไชยสิทธิ์ พลตรีชวลิต ยงใจยุทธ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ในกองบัญชาการกองทัพบก ส่วนอีก 3 ท่านหลังอยู่หน่วยรบพิเศษ กำลังรบครั้งแรกมีกำลังพลเพียง 39 นาย โดยมีร้อยโทอัครพล จิตรพรหมมา เป็นหัวหน้าทีม โดยมีการคัดเลือกกำลังทั้งทหารประจำการ (เจ้าหน้าที่โครงฯ) และอาสาสมัครทหารพราน ที่ถูกคัดเลือกเข้ามาร่วมทีมงาน

สำหรับยุทธการแรกของหน่วยงานลับ 514 คือการเข้าโจมตีทำลายโรงงานผลิตเฮโรอีนบริเวณชายแดนไทย-พม่า ฝั่งพม่าเหนือบ้านหินแตก อ.แม่จัน จ.เชียงราย เมื่อปลายปี 2524 ซึ่งการปฏิบัติประสบผลสำเร็จแต่หัวหน้าทีมคือร้อยโทอัครพล จิตรพรหมมา และรองหัวหน้าทีม เสียชีวิตทั้งสองท่าน จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ 514 ในเวลาต่อมา โดยมีกำลังรบ 72 นายแบ่งเป็น 2 ทีมๆละ 36 นาย มีร้อยเอกชวน ประเสริฐศรี เป็นหัวหน้าทีม 1 และร้อยเอกสำเร็จ ศรีหร่าย เป็นหัวหน้าทีม 2 มีกำลังรบที่ถูกคัดเลือกมาจากหน่วยรบพิเศษ กองพันส่งทางอากาศ และกำลังอาสาสมัครทหารพราน เข้าร่วมทีม

หลังจากที่หน่วยเฉพาะกิจ 514 ได้ปฏิบัติงานมาได้ราวเกือบปี ปฏิบัติตามแผนยุทธการ 6 ยุทธการกองทัพบก จึงได้ขยายหน่วยเป็นชุดควบคุมและประสานงานโครงการ 514 มี 2 กองพันจู่โจมปฏิบัติการพิเศษ และ 1 หน่วยสนับสนุนการรบ โดยมีร้อยโทพอพล มณีรินทร์ เป็นผู้บังคับกองพันจู่โจมปฏิบัติการพิเศษที่1 และ ร้อยเอกสำเร็จ ศรีหร่าย เป็นผู้บังคับกองพันจู่โจมปฏิบัติการพิเศษที่2 แต่ละกองพันจะมี 3 กองร้อยจู่โจมปฏิบัติการพิเศษ ใน 1 กองร้อยจู่โจมปฏิบัติการพิเศษ จะมีกำลังพลทั้งหมด 72 นาย พร้อมเคลื่อนย้าย ปฎิบัติหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ชุดควบคุมและประสานงานโครงการ 514 ได้เริ่มปฏิบัติงานมาตั้งแต่ 2524 ถึง 2529 มีการปฏิบัติตามแผนยุทธการทั้งหมด 35 ยุทธการ ซึ่งแต่ละยุทธการล้วนแต่เป็นงานที่ยากๆ ลำบากทั้งสิ้น ทุกครั้งแต่ละยุทธการกำลังพลต้องฟิตร่างกายอย่างหนัก และซักซ้อมการสู้รบเต็มร้อยหรือเกินร้อย จะไม่มีการทดสอบร่างกายประจำปี มีแต่ทดสอบร่างกายประจำวัน ทุกวัน จนกว่าจะได้รับมอบหมายให้ออกปฏิบัติการ ปฎิบัติภารกิจของภารกิจนั้น กำลังพลทุกคนขวัญและกำลังกาย กำลังใจดี สำหรับการฝึกหลักสูตรแซปเปอร์ 514 มีการฝึกที่หนักมากกว่า 30 วัน อาหารก็ฝึกให้กินแค่วันละสองมื้อ เพราะภารกิจที่จะไปทำเราต้องข้ามไปฝั่งเพื่อนบ้าน ไม่มีกำลังสนับสนุน เพราะเป็นความลับ อาวุธ กระสุน ของใช้ส่วนตัว และอาหารก็เอาไปได้จำกัด เพราะพื้นที่เป็นป่าเขาสูง ต้องแบกยุทโธปกรณ์ รวมถึงสัมภาระต่างๆ มีกองกำลังของขุนส่าวางกำลังอยู่เต็มพื้นที่  แซปเปอร์ 514 กลางวันนอนหลบซ่อนตัว ไม่ให้กองกำลังขุนส่าเห็น กลางคืนออกเดินแทรกซึมเข้าหาที่หมาย ที่ตั้งโรงงานผลิตเฮโรอีนของขุนส่า หลายวันหลายคืนที่ต้องเดินเท้า ก็ถึงที่หมาย และได้เข้าโจมตีทำลายโรงงานผลิตเฮโรอีนของขุนส่าจนพังพินาศ ราบคาบ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาก็สำเร็จสมบูรณ์ โดยไม่เสีย นักรบแซปเปอร์ เลยแม้แต่คนเดียว

ในส่วนยุทธการแซปเปอร์ 514 ก็ยังเป็นนักรบเหมือนไม่มีตัวตน ไม่มีสังกัด บางครั้งขณะเขาตีฐานที่มั่น หรือโรงงานผลิตเฮโรอีนของข้าศึก กำลังพลได้รับบาดเจ็บ ล้มตาย แต่ต้องเดินหน้าฝ่าเขาสูงต่อไป โดยไม่ทิ้งเพื่อนบาดเจ็บ และเสียชีวิต ถึงแม้ว่าจะมีอันตรายรอบด้าน แต่ก็ต้องเข้าตีโรงงานผลิตเฮโรอีนของขุนส่าให้ได้ตามแผนที่รับมอบหมาย อาหารที่เตรียมไปเริ่มเหลือน้อย เพราะเสียเวลากับการเดินทาง เมื่อทำลายโรงงานเฮโรอีนสำเร็จ ขากลับแซปเปอร์ 514 เจอศึกหนัก เพราะขุนส่ารู้ว่ามีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายบุกเข้าไปโจมตีโรงงานเฮโรอีนของเขา ขุนส่ามีกองกำลัง หว้าแดง กำลังจีนฮ่อ และชนเผ่ากลุ่มน้อยต่างๆอยู่ 200-400 คน แซปเปอร์ 514 ที่มีกำลังเหลือไม่ถึง 100 นาย ขณะที่ถอนตัวกลับฝั่งไทย ถูกกองกำลังขุนส่าสกัดโจมตีตลอดเส้นทาง ทั้งกลางวันและกลางคืน แซปเปอร์ 514 มีนักรบได้บาดเจ็บ ล้มตายหลายนาย ต้องซ่อนตัวในพื้นที่เสี่ยง และถูกยิงกดดันตลอดวันคืน ท่ามกลางทัศนวิสัยอากาศปิด หมอกลงจัด และฝนทีตกลงมาอย่างหนัก เฮลิคอปเตอร์ และหน่วยสนับสนุนไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทัน จนเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวต้องเสียชีวิตลงทีละคน จนเมื่ออากาศเปิดหน่วยสนับสนุนจึงสามารถช่วยเหลือกำลังพลออกมาได้

ไม่มีงานไหนที่รับแล้วทำไม่ได้ ทำไม่ไหว ทำไม่ทัน
บทความบางตอนคัดลอกอ้างอิงมาจาก พลเอกสำเร็จ ศรีหร่าย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลพบุรี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น