X

จังหวัดลพบุรี ยกทัพเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หนุน 34 หมู่บ้าน ชูสินค้าอวดอัตลักษณ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว

ที่พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายวินัย พันธุ์อยู่ พัฒนาการจังหวัดลพบุรี นายพีรพงษ์ นุชรักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี นายบุรินทร์ สิงห์โต ผู้นำชุมชน ร่วมกันแถลงข่าว โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และกิจกรรมมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งรวมเรียกงานนี้ว่า”การจัดงานส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดลพบุรี” จะจัดขึ้น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เป็นงานเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2562 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี

โดยให้หมู่บ้านเป้าหมายอำเภอละ 1 หมู่บ้านแสดงนิทรรศการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP นอกจากนี้ยังมีการประกวดร้องเพลง การประกวด”หนูน้อย นวัตวิถี” และมีการแสดงดนตรีทุกวัน ส่วนครั้งที่ 2 เป็นงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยจะจัดระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวสท์เกต จังหวัดนนทบุรี โดยจะมีนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวชุมชน การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้านเป้าหมาย และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพ ของจังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี โดยกรมพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี สานแนวคิดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ลดปัญหาความเหลื่อมทางสังคม มุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่ดีขึ้น เดินหน้าโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถขายได้และเป็นที่ต้องการของตลาด ดึงเสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต และนวัตกรรมในท้องถิ่น สร้างอัตลักษณ์ให้สินค้ามีความโดดเด่น เชื่อมโยงกับเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน วางเป้าหมาย 34 หมู่บ้าน ในจังหวัดลพบุรีสู่การสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน เสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน เดินหน้าโครงการชุมชนท่องเที่ยว

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า จังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรม ซึ่งมีชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจหลายชุมชน สามารถเป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ในแต่ละปีจังหวัดลพบุรีมีนักท่องเที่ยวประมาณ 3 ล้านคน สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวปีละประมาณ 4,000 ล้านบาท

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน