X

เทคนิคลพบุรีรับเป็นเจ้าภาพแข่งขันทักษะวิชาชีพภาคกลาง

จากมติที่ประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)ระดับชาติ กำหนดให้ภาคกลางจัดงานประชุมวิชาการการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565 โดยมอบให้วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในปีนี้ สำหรับในเบื้องต้นจะมีบุคลากรทางการศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งนักศึกษาของสถานศึกษาต่าง ๆ ในเขตภาคกลางจาก 14 จังหวัดจำนวน 90 แห่งเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานประมาณ 2 พันคน


โดย นายประสงค์ อุบลวัตร ผอ.วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้เปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 30 ว่า ทางวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีและเครือข่ายมีความพร้อมในทุก ๆ ด้านที่จัดการแข่งขันในช่วงการจัดงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงผลงานต่อสาธารณชน รวมทั้งเชิดชูเกียรติสมาชิกหรือหน่วยองค์การที่ประสบความสำเร็จ ในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี และเกิดการกระตุ้นให้ผู้เรียน หรือสมาชิกได้พัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก คือ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

นอกจากนี้ในการจัดงารนยังเป็นการให้ผู้ที่มาร่วมงานและผู้เข้าแข่งขันได้มีการเรียนรู้การเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบ และความสามัคคี เทคนิคการสร้างความประทับใจ โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเกือบ 200 แห่งผู้ที่เข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐานประกอบไวย ประเภทอุตสาหกรรม วิชาเทคนิคพื้นฐาน ประเภทวิชาพาณิชยกรรมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดอยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมทักษะในด้านวิชาชีพให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ที่ได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำหรับในเรื่องของความปลอดภัยก็ได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไว้เรียบร้อย จึงขอให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมและผู้ที่สนใจมั่นใจได้

ขณะเดียวกันการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดลพบุรีตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวพบว่าตอนนี้ผู้ที่มาร่วมงานได้จ้องสถานที่พักไว้ล่วงหน้าแล้วทำให้หลายโรงแรมเต็ม รวมทั้งเป็นช่วงที่ดอกทานตะวันเริ่มบาน เขื่อนป่าสักมีน้ำเต็มเขื่อนสวยงามมาก ซึ่งคาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนในจังหวัดลพบุรีในส่วนต่าง ๆ มหาสาน จึงขอเชิญผู้ที่สนใจผู้ปกครองมาร่วมงานดังกล่าวชาวลพบุรีพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน