X

จัดหางานแนะแนวอาชีพให้ทหารที่จะปลดประจำการ

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ร่วมกับ จัดหางานจังหวัดลพบุรี แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ ให้แก่ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี 2565 จำนวนกว่า 300 คน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ ได้มีงานทำ และสามารถวางแผนการดำรงชีพ การประกอบอาชีพ หลังปลดประจำการได้อย่างเหมาะสม


ที่ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี พ.อ.เกษม ส่งสุข รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ในพิธี เปิดโครงการจัดหางานให้ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการ เพื่อเป็นทหารกองหนุน ประจำปี 2565 โดยมี จัดหางานจังหวัดลพบุรี แรงงานจังหวัดลพบุรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี ประกันสังคมจังหวัดลพบุรี และ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ตลอดจน นายจ้าง เจ้าหน้าที่สถานประกอบการเข้าร่วมในพิธี

ทั้งนี้ เพื่อแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพแก่น้อง ๆ ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี 2565 ของหน่วยขึ้นตรง ภายในค่ายภูมิพลฯ จังหวัดลพบุรี จำนวนกว่า 300 นาย ตลอดจนให้ทหารกองประจำการ ที่ปลดประจำการ ได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่กว้างขวางมากขึ้น มีความมั่นใจในการดำรงชีวิต รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายหลังจากที่ปลดประจำการ


ซึ่งโครงการส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี 2565 ถือเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง กระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงาน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการได้มีงานทำ หรือประกอบอาชีพตามความรู้ ความสามารถของตน สามารถวางแผนการดำรงชีพ การประกอบอาชีพ หลังปลดประจำการได้อย่างเหมาะสม เป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงาน และสร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคคลที่จะเข้ามารับใช้ชาติ โดยการเป็นทหารกองประจำการให้มีใจรักหน่วยงาน รักกิจการ และรักงานอาชีพ รวมถึงได้รับความรู้ด้านอาชีพจากต้นสังกัดตามความเหมาะสม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับการหางานทำ เทคนิคการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ ทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ สมัครงานกับนายจ้าง สถานประกอบการโดยตรง อีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน