X

ผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยประชาชนชาวลพบุรี

รศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน์ วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้ประชาชนที่ถูกน้ำท่วม


ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยจำนวน 4,260 ชุด โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้นำข้าราชการจังหวัดลพบุรี ทหาร ตำรวจ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พร้อมกับได้เชิญพระกระแสความห่วงใยของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่มีต่อประชาชนชาวไทยที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติได้รับทราบ

ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้รายงานถึงสถานการณ์น้ำท่วมและความเสียหายในพื้นที่ให้กับผู้แทนพระองค์ได้รับทราบ สำหรับถุงยังชีพพระราชทานบางส่วนได้มอบให้กับชุมชนในพื้นที่ไปบ้างแล้วและในครั้งนี้ได้มีผู้ที่ประสบอุทกภัยมารับมอบจำนวน 250 ครัวเรือน โดยถุงยังชีพพระราชทานจะสามารถบรรเทาความทุกข์ให้แก่ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งการนี้ยังความปลาบปลื้มในพระกรุณาธิคุณแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยอย่างหาที่สุดมิได้ จากนั้นได้ลงพื้นที่นั่งรถลากที่บ้านสระตาแวว ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อเยี่ยมครอบครัวของผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในพื้นที่ รวมทั้งได้ตรวจเยี่ยมสภาพของพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยด้วย

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน