X

ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีเปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่เพื่อให้บริการประชาชนเต็มรูปแบบ

วันนี้ 22 ก.ย.2565 เวลา 10.00 น. ที่ บริเวณด้านหน้า อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี หลังใหม่ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตำรวจูธรจังหวัดลพบุรี ตลอดจนข้าราชการทหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ร่วมประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้ง ร่วมเปิดผ้าแพรคลุมป้าย เนื่องในโอกาส เปิดที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี หลังใหม่ ทดแทนอาคารหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน


ทั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2482 เป็นกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ต่อมาในปี พ.ศ.2536 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 22) ปรับปรุงโครงสร้างกรมตำรวจใหม่ และให้เรียกชื่อใหม่ว่า ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี รับผิดชอบทั่วทั้งจังหวัดลพบุรี รวม 21 สถานี ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2537 เป็นต้นมา แต่เนื่องจากอาคารที่ทำการของตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เป็นอาคารหลังเก่า ที่ทำการเริ่มคับแคบ และชำรุดทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน ทำให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการไม่ได้รับความสะดวก ในการให้บริการอย่างเต็มที่ จึงได้เสนอของบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ ในปีงบประมาณ 2564 / รวมเนื้อที่ใช้สอย 2,250 ตารางเมตร โดยเริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 แล้วเสร็จในวันที่ 14 มีนาคม 2565 ซึ่งอาคารหลังดังกล่าว เป็นอาคาร 3 ชั้น ได้แบ่งสัดส่วนเป็นห้องปฏิบัติงาน ของฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น เพื่อให้บริการประชาชน ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น


โอกาสเดียวกันนี้ ในช่วงเช้า พล.ต.ต.อภิรักษ์ เวชกาญจนา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ยังได้กระทำพิธีแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึก แก่ข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการ ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2565 และผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 23 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ที่เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจเสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดชีวิตการรับราชการ จนทำให้การงานต่าง ๆ บรรลุผล สำเร็จ สมความมุ่งหมาย ของผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้น ด้วยดีเสมอมา ก่อให้เกิดประโยชน์ ความสุขแก่สังคมประเทศชาติ และประชาชนโดยรวม อีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน