X

กฟภ.ภาค 1 ปลูกต้นไม้รวมใจภักดิ์ รักพระพันปีหลวง วัดหลวงตามหาบัว

ที่วัดป่าธรรมวิสุทธิมงคล ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี นายจรรยา วัฒนกุล รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในกิจกรรม“ รักษ์อากาศ ปลูกป่า เสริมปัญญา ด้วยหลักธรรม” ในโครงการรวมใจภักดิ์รักพระพันปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีพระอาจารย์สมชาย จิตตกาโร เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมวิสุทธิมงคลเป็นประธานสงฆ์ และมีนายสงกรานต์ ชุติธนธีระกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี นายสุพจน์ มูลจวง ผอ.ฝ่ายอำนวยการการไฟฟ้าภาค 1 นายธรรมนูญ สุวรรณพฤกษ์ ผอ.ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อให้พื้นที่ของวัดป่าธรรมวิสุทธิมงคลมีความร่มรื่น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมภาวนาของพระภิกษุและญาติธรรม นอกจากนี้ยังร่วมปล่อยพันธุ์ปลาในสระน้ำของวัดดังกล่าวอีกด้วย

นายจรรยา เผยว่า เนื่องจาก ปีนี้เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมายุ 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ดังนั้น คณะผู้บริหารสายงานการไฟฟ้าภาค 1 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี รวมทั้งการไฟฟ้าในพื้นที่ ทั้ง 20 จังหวัด จึงร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าต้นไม้รวมเป็นเงิน 179,800 บาท เพื่อให้วัดแห่งนี้มีความสงบร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาชนิดและสร้างความสมดุลต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน