X

จิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

อบต.เพนียด จ.ลพบุรี จัดกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนา ปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ ” พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชชนนีพันปีหลวง


นาย วชิระ เกตุพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการ จิตอาสาพัฒนา ปล่อยพันธุ์ปลา และปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด จ.ลพบุรี ได้บูรณาการ ร่วมกับ กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จาก หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มณฑลทหารบกที่ 13 กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ตลอดจน ทหารผ่านศึกจังหวัดลพบุรี นายอำเภอโคกสำโรง ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. นักเรียน นักศึกษา และจิตอาสาภาคประชาชน ในพื้นที่ตำบลตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ร่วมกัน ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 9,9999 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านเพนียด และร่วมกันปลูกต้นไม้ยืนต้น ซึ่งเป็นต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ขนาดใหญ่ จำนวน 390 ต้น บริเวณคันอ่างเก็บน้ำบ้านเพนียด เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ อนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว คืนธรรมชาติให้สิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในอนาคต


ทั้งนี้ ถือเป็นการรวมพลังจิตอาสา จากทุกภาคส่วนในการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูน และดำรงไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างพร้อมเพรียงกัน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน