X

ภัยแล้งรุนแรงแม่น้ำบางขามแห้งขอดชาวบ้านเดือดร้อนหนัก

ลพบุรี สถานการณ์ภัยแล้ง ยังคงขยายวงกว้างและส่อเค้ารุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตลุ่มน้ำบางขาม ของอำเภอบ้านหมี่ ตลอดสายน้ำความยาวกว่า 25 กิโลเมตร แห้งขอดไม่มีน้ำไหลผ่านมากว่า 1 เดือนแล้ว ซึ่งขณะนี้ถือว่าถึงจุดวิกฤต ต่อเนื่องเป็นที่ 2 ติดต่อกัน

สำหรับสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ยังคงขยายวงกว้างและส่อเค้ารุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตลุ่มน้ำบางขาม ของอำเภอบ้านหมี่ ตลอดสายน้ำความยาวกว่า 25 กิโลเมตร ไม่มีน้ำไหลผ่านมากว่า 1 เดือนแล้ว ทำให้ปริมาณน้ำดิบ เพื่อผลิตประปาให้หลายหมู่บ้านไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค

ล่าสุด นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วย นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 2 จังหวัดลพบุรี ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ติดตาม สถานการณ์น้ำในแม่น้ำบ้างขาม หลังจากได้รับแจ้ง ถึงความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ 4 ตำบล ของลุ่มน้ำบางขาม ประกอบด้วย ต.มหาสอน ต.บางพึ่ง ต.บ้านชี และ ต.บางขาม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ซึ่งภาพจากมุมสูงจะเห็นได้ว่าขณะนี้ ระดับน้ำในแม่น้ำบางขามลดระดับลงจนถึงจุดวิกฤต จนบางช่วงสามารถเดินข้ามได้แล้ว…เนื่องจากภาคกลาง มีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ถึง 37% โดยเฉพาะในช่วง ของเดือน พฤษภาคม และ มิถุนายน 2564 จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชุมชนสองฝั่งแม่น้ำบางขาม ซึ่งขณะนี้ น้ำในแม่น้ำบางขาม ไม่เพียงพอให้สามารถผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ทั้ง 4 ตำบลได้แล้ว ประชาชนราว 7,000 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อน จากปริมาณน้ำในแม่น้ำบางขาม ที่ลดลงต่อเนื่องเหลือเพียง 10% ของความจุ บางช่วงแห้งขอด โดยที่ผ่านมาต้องอาศัยรถบรรทุกน้ำ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานทหาร จากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เข้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามาเกือบตลอด 1 เดือนที่ผ่านมาแล้ว

โอกาสเดียวกันนี้ คณะยังได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้นำชุมชน และเกษตรกรผู้ใช้น้ำ จำนวนกว่า 70 คน ณ วัดเทพอำไพ ต.บางขาม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางแก้วิกฤตน้ำแล้ง ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยเบื้องต้น กรมชลประทาน ได้มอบหมายให้ สำนักงานชลประทานที่ 10 เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ที่ปากคลองส่งน้ำ 13 ขวา ช่วยเหลือประปา หมู่ 1หมู่ 2 ต.มหาสอน และประปา หมู่ 3 ต.สนามแจง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง ที่ปากคลอง Waste Way บ้านกล้วย เพื่อเร่งสูบทยอยน้ำจาก คลองชัยนาท – ป่าสัก เติมแม่น้ำบางขาม พร้อมทั้งกำหนดรอบเวร หลังสูบน้ำเข้าสู่แม่น้ำบางขามแล้ว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนาข้าว ในพื้นที่ 4 ตำบล ประมาณ 30,000 ไร่ พร้อมทั้งเร่งดำเนิน โครงการขุดลอกแม่น้ำบางขาม เพื่อแก้ปัญหาในระยาย โดยระยะที่ 1 ความยาว 14 กิโลเมตร กว้าง 40 เมตร ลึก 3 เมตร พร้อมเพิ่มแก้มลิงอีก 3 แห่ง ขณะนี้จัดทำแบบขุดลอกและประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว หากได้รับงบประมาณ สามารถดำเนินการได้ทันที เมื่อขุดลอกแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำในแม่น้ำบางขาม ได้กว่า 2,000,000 ลูกบาศก์เมตร

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน