สสส.จัดกิจกรรมบวชสร้างสุขเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ สำนักงานเครือจ่ายงดเหล้า จังหวัดลพบุรี และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมบวชสร้างสุข ปลอดเหล้า ไม่ก่อเวร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันที่ 4 เม.ย. 2564 นางกฤษณา สิทธิราช วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในการเปิดงานบรรพชาอุปสมบท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564ณ วัดญาณเสน ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี เป็นการจัดกิจกรรมตามโครงการบวชสร้างสุข ปลอดเหล้า ไม่ก่อเวร ซึ่งเป็นการร่วมกันระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานเครือจ่ายงดเหล้า(สคล.) จังหวัดลพบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู และภาคีเครือข่าย

ทั้งนี้เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดงานบวชที่ปลอดเหล้าที่จะรณรงค์สร้างค่านิยมและพฤติกรรมใหม่ในสังคมด้วยการจัดงานบวชที่เรียบง่ายลดค่าใช้จ่ายไม่สร้างบาป โดยเฉพาะในจังหวัดลพบุรีถือว่าเป็นวัดต้นแบบที่จะเป็นตัวอย่างให้กับคนในชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจมีประชาชนเดินทางมาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ยังได้มีการจัดเวทีเสวนาที่ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนผู้ที่เข้าโครงการบรรพชา ตัวแทนคณะสงฆ์ ซึ่งมีนายชัยณรงค์ คำแกง ผู้ประสานงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะงานบวชสร้างสุข เป็นผู้ดำเนินการเสวนา โดยคาดว่าในอนาคตสังคมไทยจะได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดงานบวชแบบใหม่ที่ลดรายจ่ายและยังเป็นการสร้างบุญด้วย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน