อธิบดีพัฒนาชุมชนลงนาม MOU ปลูกผักปลอดสารพิษ

อธิบดีกรมพัฒนาชุมชนทำพิธีลงนาม MOU กับภาคเอกชนในการส่งเสริมปลูกผักลอดสารพิษ พร้อมทั้งเผยแพร่สร้างเครือข่ายในการปลูกผักปลอดสารพิษที่จะได้บริโภคพืชผักคุณภาพ

วันที่ 21 ก.พง64 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ทำพิธีลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือ MOU กับทาง มูลนิธิเอ็มโอเอไทย ที่มี นายสัตยา ณ ระนอง รองประธานมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ผู้รับมอบอำนาจจากประธานมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชีวิตและศิลปะ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก

ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสมบัติของชาติให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยมีหน่วยงานต่าง ๆ และเครือข่ายประชาชนในจังหวัดลพบุรีร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้นอกจากนี้เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำ อาหาร และพลังงาน ที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยทางมูลนิธิจะให้ความรู้และสร้างเครือข่ายในการผลิตพืช ผักที่ปลอดสารพิษ โดยแนวทางตาม “ศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนหลังจากที่ได้ลงนามแล้วได้เยี่ยมชมการดำเนินการของทางมูลนิธิในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้เชื่อว่าในอนาคตชาวไทยจะสามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนคนในชาติได้รับประทานอาหารที่ปลอดสารพิษและก้าวสู่ครัวโลกต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน