เกษตรกรโคกตูมเร่งเก็บเกี่ยวหัวไชเท้าสินค้าขายดีตลาดต้องการ

ใกล้ตรุษจีน เกษตรกรลพบุรี รวมกลุ่มเก็บผลิตหัวไชเท้าส่งสู่ตลาดเฉลี่ย วันละ 80-100 ตันต่อวัน ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดก่อนถึงเทศกาลตรุษจีน สร้างรายได้เป็นอย่างดี ทำให้ต้องเพิ่มแรงงานเร่งเก็บผลผลิตให้ทันต่อความต้องการของตลาด

กลุ่มเกษตรกร ชาวตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี รวม 5 หมู่บ้าน หันมาสร้างรายได้เพิ่ม หลังจากเก็บเกี่ยวพืชไร่ และว่างเว้นจากการทำนา ปรับเปลี่ยนพื้นที่ว่างของแต่ละหมู่บ้าน รวมกว่า 500 ไร่ มาปลูก “หัวไชเท้า” หรือหัวผักกาด พืชระยะสั้น ซึ่งใช้ระยะเวลาการเพาะปลูก เพียง 50 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตสู่ตลาดได้ โดยเฉพาะก่อนถึงเทศกาลตรุษจีน ในแต่ละปี พื้นที่แห่งนี้จะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่ เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะปลูกหัวไชเท้าในลำดับต้นๆ ของประเทศ เพื่อนำส่งต่อไปยังตลาดไทย และ ตลาดสี่มุมเมือง ทำให้ทุกแปลงปลูกต้องเพิ่มคนงาน เร่งเก็บผลผลิตส่งสู่ตลาด ส่งผลให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เนื่องจากขณะนี้ หัวไชเท้ากำลังเป็นที่ต้องการของตลาด โดยแต่ละวันจะมีหัวไชเท้าออกสู่ตลาด เฉลี่ย วันละ 80 – 100 ตันต่อวัน ซึ่งต่างจากช่วงเวลาปกติ ที่ไม่ตรงกับเทศกาลตรุษจีน ซึ่งจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด เพียง 30 ตันต่อวัน


โดยเกษตรกรผู้ปลูกหัวไชเท้าส่วนใหญ่ ของจังหวัดลพบุรี บอกว่า หลังจากที่เกษตรกร ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ไปแล้ว หรือว่างเว้นจากการทำนา ในช่วงปลายฝนต้นหนาว เกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะหันมาปลูกหัวไชเท้า เพื่อไม่ให้พื้นที่ว่างเปล่า ถือเป็นการสร้างรายได้หลักอีกทางหนึ่งเป็นอย่างดี เนื่องจากผลผลิตของหัวไชเท้าที่ได้ในแต่ละปีถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างมาก นอกจากนี้ชาวบ้านที่ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกเป็นของตนเอง ก็จะมารับจ้างถอนหัวไชเท้าแล้วนำมาล้างตลอดจนถึงขั้นตอนการแพ็คนำส่งจำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลาง นำส่งตลาดไทยหรือสี่มุมเมือง รายได้จะถูกจ้างเป็นชั่วโมงละ 30 บาท เฉลี่ยต่อวันโดยประมาณ 300 – 400 ต่อคน


สำหรับขั้นตอนการคัดหัวไชเท้ามีหัวที่ใหญ่และสวยจะถูกแพ็คเพื่อส่งตลาดไทยและสี่มุมเมือง จะบรรจุในถุงละ 10 กิโลกรัม โดยมีราคาเฉลี่ย 100 – 300 บาท แล้วแต่ช่วงเวลา โดยเฉพาะช่วงเทศกาลก็จะมีราคาดีขึ้นมาก แต่ถ้าหัวไชเท้าที่มีขนาดเล็กไม่สวยจะนำส่งเข้าโรงงานแปรรูป เป็นกุ้ยช่ายดอง โดยราคาเข้าโรงงานจะได้กิโลกรัมละ 2-3 บาท ภายในหนึ่งปีเกษตรกรจะสามารถปลูกหัวไชเท้าได้ 1-2 ครั้ง แล้วแต่จำนวนปริมาณน้ำที่มี และสภาพอากาศ เพราะหัวไชเท้าจะไม่สามารถปลูกได้ในข่วงที่สภาพอากาศร้อนจัด หรือมีฝนตกมากเกินไป
สำหรับคุณประโยชน์ของไชเท้าหัวไชเท้า มีสรรพคุณที่หลากหลายในการบำรุงและป้องกันโรคอาทิเช่น ช่วยฟื้นฟูและบำรุงผิวพรรณ ,การลดน้ำหนัก ,ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย,แมลงสัตว์กัดต่อยสามารถบรรเทาอาการคันลดการเจ็บ ปวด,โรคดีซ่าน , โรคริดสีดวงทวาร , ความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะ , หัวใจและหลอดเลือด, ความดันโลหิตสูง,แก้ไข้,โรคไต,โรคเบาหวาน ,โรคมะเร็ง และโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน