เลือกตั้งนายก อบจ. เกษตรกรแห่ใช้สิทธิ์คึกคักก่อนไปทำงาน

จากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศให้มีการเลือกตั้งลงคะแนนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีใหม่ โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันนี้และพบว่าบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้าเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ถือโอกาสใช้สิทธิ์ก่อนไปทำงาน

วันที่ 7 ก.พ.64 จ่าสิบเอกบำรุง วงษ์ภูมิ รองปลัดองค์กาบริหารส่งจังหวัดลพบุรี ฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้เดินทางดูความเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีใหม่ ในเขตเลือกตั้งที่ 2 ที่ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เป็นไปตามที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศให้มีการเลือกตั้งลงคะแนนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีใหม่ ในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่ที่ศาลาการเปรียญวัดเกตุ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

สำหรับในหน่วยนี้มีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 646 เสียง และในการเลือกตั้งที่ผ่านมาพบว่าคะแนนที่ได้ไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน โดยบรรยากาศหลังเปิดหีบบัตรเลือกตั้งในช่วงเช้าที่ได้มีประชาชนที่มีสิทธิ์ออกเสียงใน หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ต่างทยอยมาลงคะแนนอย่างคึกคัก เนื่องจากผู้ใช้สิทธิส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรต้องไปดูแลนาข้าว พืชสวน พืชไร่ ทำให้ต้องรีบมาลงคะแนนเลือกตั้งแต่เช้า โดยมีการรักษาความปลอดภัย การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งคาดว่าจะทราบผลคะแนนการเลือกตั้งนายก อบจ.ลพบุรีไม่เกินเวลา 20 นาฬิกาของวันนี้

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน