แบบอย่างที่ดีชาวบ้านลงแขกช่วยซ่อมแซมบ้านที่ประสบวาตภัยสร้างความรักสามัคคี

ชาวบ้าน ต.เกาะแก้ว อ.โคกสำโรง ลพบุรี ทั้งชายและหญิงร่วมลงแขกซ่อมแซมบ้านให้กันและกัน ที่ประสบวาตภัยหลังคาปลิวไปหลายสิบหลัง โดยมีการรวบรวมเงินกันเองเป็นทุนทรัพย์ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ฝ่ายหญิง เด็กๆ ได้ช่วยกันทำอาหารรับประทานร่วมกัน เป็นการสร้างความรักความสามัคคีได้เป็นอย่างดี และแบบอย่างอย่างที่ดีในการพึ่งพาตนเองในยามวิกฤต

วันที่ 13 พ.ค. 63 นายชำนาญ เอี่ยมโต กำนันตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และประชาชน ร่วมกันสละทุนทรัพย์จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ จนทำให้หลังคาปลิวว่อน ฝนตกลงมาทรัพย์สินในบ้านได้รับความเสียหาย ซึ่งในเบื้องต้นทางอำเภอโคกสำโรง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ได้เดินทางมาให้การช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้ว

ซึ่งยังคงมีบ้านเรือนประชาชนที่จะต้องเร่งซ่อมแซม กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ มีจำนวนจำกัด และต้องช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนอีกหลายพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยเช่นกัน ทางผู้นำท้องถิ่นจึงได้มีการประชุมหารือกันว่าจะต้องระดมกำลังในการเร่งให้การช่วยเหลือซ่อมแซมเป็นการด่วน จึงได้ระดมกำลังชาย- หญิง ภายในหมู่บ้านที่เป็นช่าง และที่มีความสาสมารถในด้านติดตั้งไฟฟ้า ประปา กว่า 30 คน โดยนำเครื่องไม้เครื่องมือที่มีของแต่ละคน มาใช้ในการใช้ซ่อมแซม มาดำเนินการเร่งช่วยเหลือ หากมีพายุฝนตกลงมาอีกก็จะทำให้ทางเจ้าของบ้านได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้การดำเนินการในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันครั้งนี้นับว่าเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้กับคนในหมู่บ้าน ขณะที่ทางบรรดาแม่บ้านก็ได้มาให้กำลังใจจัดเตรียมน้ำดื่มและอาหารมารับประทานร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งนี้นับว่าเป็นหมู่บ้านตัวอย่างอีกแห่งหนึ่งในการพึ่งพาตนเอง และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในยามที่คนในตำบลเดียวกันประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลพบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น