โรงทานสมเด็จพระสังฆราชแจกข้าววันละ 500 กล่องให้ประชาชน

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำคณะตรวจเยี่ยมโรงทานเพื่อสงเคราะห์ประชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช

โดยเมื่อเช้าวันนี้ นายณรงค์ ทรงอารมรณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงทานเพื่อสงเคราะห์ประชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ต.ท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งมีพระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ได้นำคณะสงฆ์ และ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับ

หลังจากที่ได้เดินทางมาถึงได้เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ พระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และสักการะเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี จากนั้นทางผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาได้รายงานถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาในการตั้งโรงทานตามพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งได้มีการดำเนินงานตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด –19 มาตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมาและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้วันละ 500 กล่อง

โดยมีผู้ที่มีจิตศรัทธานำข้าวสารอาหารมามอบให้กับทางวัดเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ทั้งนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการลดรายจ่ายให้กับประชาชน จากนั้นได้กล่าวให้กำลังใจแก่ประชาชนที่มารอรับอาหารกล่อง และคณะสงฆ์ พร้อมกับได้แจกจ่ายอาหารกล่องตามขั้นตอนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดที่จะต้องมีการล้างมือ ผู้มารับต้องใส่หน้ากากอนามัย และรับอาหารด้วยตนเอง สำหรับอาหารที่ปรุงมอบให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานก็ปรุงด้วยกรรมวิธีที่ถูกสุขอนามัย ซึ่งก็สร้างความประทับใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่มารอรับเป็นอย่างมาก

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลพบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น