X

ภาคเอกชนมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า จำนวน 3 พันลิตรให้กับจังหวัด

()

เวลา 10.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รับมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 75% จากบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 49 หมู่ที่ 6 ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นผู้ประกอบการผลิตเอทานอล โดยนายสุพจน์ ศรีสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แทนมอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

บริษัทฯ ได้จัดมอบแอลกอฮอล์ผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานจังหวัดลพบุรี เดือนละ 1,000 ลิตร สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 6,000 ลิตร โรงพยาบาลชัยบาดาล เดือนละ 100 ลิตร โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เดือนละ 100 ลิตร โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เดือนละ 100 ลิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้ขออนุเคราะห์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ หน่วยงานละ 20 ลิตรต่อเดือน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

โดยนายสุพจน์ ศรีสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่ทุกภาคส่วนกำลังร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19 ) อย่างเต็มที่ บริษัททรัพย์ทิพย์ซึ่งเป็นผู้ผลิตเอทานอลในจังหวัดลพบุรี ยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนได้มีแอลกอฮอล์ใช้ป้องกันการแพร่เชื้อ นอกจากนี้ บริษัทเบอร์ลี่ไดน่าพลาส ได้สนับสนุนขวดพลาสติกขนาด 50 CC จำนวน 3,000 ขวด เพื่อแยกบรรจุแอลกอฮอล์สำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนด้วย

สำหรับ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ว่า จังหวัดลพบุรีมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 2 ราย โดยผู้ติดเชื้อ รายที่ 2 ของจังหวัดลพบุรี เป็นบุคคลจากนอกพื้นที่มาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดลพบุรี มีผู้ส่งตรวจหาเชื้อ รวม 51 ราย ไม่พบเชื้อ 42 ราย อยู่ระหว่างรอผล 7 ราย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน