ธรรมนัสใช้ฝนหลวงช่วยภัยแล้งลุ่มน้ำภาคกลางเชื่อแล้งนี้เอาอยู่

“ธรรมนัส” เชื่อมั่นแล้งนี้เอาอยู่ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ปัญหาภัย พร้อมสำรวจปริมาณน้ำและพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งก่อนใช้กรมฝนหลวงเร่งปฏิบัติการ

โดยเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 63 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำคณะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลาง ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี หลังจากที่เดินทางมาถึงได้เข้าห้องประชุมเพื่อรับฟังการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับให้นโยบายด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร โดยจะได้มีการดำเนินการในการให้ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้ามาปฏิบัติการที่เร็วกว่าปกติ ซึ่งจะมีการดำเนินการขึ้นบินทำให้มีฝนตกลงมาเติมน้ำในเขื่อนหลักต่าง ๆ ประกอบด้วย 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาคือเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ทั้งนี้พบว่ามีปริมาณน้ำใช้การต้นฤดูแล้งของรวม 4 เขื่อนหลักปี 2562 จำนวน 5,377 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่ำเป็นอันดับ 2 ในรอบ 20 ปี ทั้งนี้จะเริ่มมีการทำฝนหลวงในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ นี้เป็นวันแรก ขณะที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมพัฒนาที่ดิน ก็จะเร่งให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน จากนั้นได้สำรวจปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งจากนั้นได้ฝากสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ว่าขอให้ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างประหยัด โดยเฉพาะเกษตรกรที่ทำนานั้นในปีนี้ขอให้งดเพราะจะทำให้นาข้าวได้รับความเสียหายเพราะไม่มีน้ำส่งไปให้ทำนา สำหรับปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักนั้นยังมีปริมาณที่พอใช้ถึงต้นฤดูฝนนี้อย่างแน่นอน ซึ่งน้ำที่ส่งไปนั้นก็จะส่งไปเพื่ออุปโภค บริโภคเป็นหลัก

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลพบุรี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น