X

“บัณฑิตน้อยเมืองสองทะเล” นครสงขลาเมืองแห่งการเรียนรู้

ขอแสดงความยินดีกับบรรดาบัณฑิตน้อย นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสงขลาทั้ง  โรงเรียนเทศบาล1 นครนอก โรงเรียนเทศบาล3 วัดศาลาหัวยาง โรงเรียนเทศบาล2 อ่อนอุทิศ โรงเรียนเทศบาล4 วัดแหลมทราย ทยอยเข้ารับมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยซึ่งจบชั้นอนุบาล และรับใบประกาศประจำปี 2561 ด้วยความปลื้มปิติ ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคม ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องโดย ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานมอบวุฒิบัตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิณน้อยที่จบชั้นอนุบาลครั้งนี้

นอกจากพลังความพร้อมและความร่วมมือคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่ภาคปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มที่ ภายใต้แนวคิดที่นำโดย ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในด้านนโยบายการศึกษา “นครสงขลาสู่เมืองแห่งการเรียนรู้”  การส่งเสริมกิจกรรม“บัณฑิตน้อย” กิจกรรมเล็กๆ แต่การเรียนเรียนรู้และความภูมิใจร่วมที่ไม่เล็กสำหรับเด็ก หากภายใต้กิจกรรมเป็นการทอฝันแบ่งปันจิตนาการเพื่อเปิดโลกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการแสดงต่างๆและยังแสดง ให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสงขลามีความสามารถ มีมาตรฐานการศึกษาที่ดี เพราะเบื้องหลังกิจกรรมบัณฑิตน้อย มีการทำงานร่วมด้านอื่นๆไม่ว่าจะการทำงานร่วมแบบบูรณาการ งานด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พัฒนาด้านการศึกษาเป็นอีกหนึ่งนโยบายของผู้บริหารที่ให้ความสำคัญ

“การศึกษาเป็นรากฐานของชีวิต กิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ “บัณฑิตน้อย”การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง เครือข่ายร่วมการพัฒนาด้านการศึกษาในระดับท้องถิ่น การทำให้ดู เป็นการบ่มเพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาบ้านเมืองในอนาคต นอกจากพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพตามความถนัด การส่งเสริมด้านกิจกรรมนันทนาการเป็นแนวคิดสำคัญการพัฒนาสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้นอกห้องเรียน เด็กๆ และเยาวชนได้สัมผัสเรื่องราวดีๆและความภูมิใจแต่เยาว์วัย ”

เทศบาลนครสงขลา ได้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษาให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับอนาคตของลูกหลานเป็นอันดับหนึ่ง เด็กทุกคนในเขตเทศบาลจะต้องได้รับการศึกษาทั้งหมดเพราะถือว่าเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญ โดยได้จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันโดยคำนึงถึงมาตรฐานที่ผู้เรียนพึงจะได้รับให้สอดคล้องกับมาตรฐานของชาติและเป็นไปตามบริบทของท้องถิ่น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ