X

“โยธิน”ร่วมบูชาครูในพิธีสวมหมวกชุดพิธีการมหาวชิราวุธ

กว่า100 ปีบนเส้นทางการทำหน้าที่และบทบาทของโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาสถาบันการศึกษาที่ได้รับความเชื่อถือ เบ้าหลอมของนักเรียนในระดับมัธยมรุ่นต่อรุ่นเพื่อทำหน้าที่รับใช้สังคมหลากหลายอาชีพอย่างสง่างามประสบความสำเร็จในฐานะสถาบันการศึกษาที่บ่มเพาะเมล็ดพันธ์ทางความคิดผลิตบุคลากรที่เป็นเลิศของประเทศหลายคนมีคุณงามความดีเป็นที่ยกย่องในสังคมรวมทั้งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพต่างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ความภาคภูมิใจของ “โยธิน ทองเนื้อแข็ง”จากการเข้าร่วมในพิธีสวมหมวกชุดพิธีการให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที13 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในฐานะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธ โดยมีนายเจริญ ดวงสุวรรณ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 นักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ เลขประจำตัว 11802 เป็นประธานในพิธี และยังได้รับเกียรติจากนายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 พร้อมด้วยอดีตผู้บริหารโรงเรียนมหาวชิราวุธ ครูอาวุโส และนักเรียนเก่ามาร่วมกันสวมหมวกชุดพิธีการและให้พรแก่นักเรียน ณ หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ

หากย้อนกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมในฐานะนักธุรกิจยุคใหม่ใส่ใจการพัฒนา อาจกล่าวได้ว่านายโยธิน ทองเนื้อแข็ง หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.วไลก่อสร้าง นักธุรกิจยุคใหม่ ตระหนักและให้ความสำคัญด้านสังคมมาโดยตลอด ทั้งด้านคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมการศึกษา การช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อสังคมน่าอยู่แบบยั่งยืน โดยเฉพาะบทบาทสำคัญแวดวงการศึกษาในฐานะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ จนได้รับเกียรติเป็นประธานรุ่น “มว.87”ซึ่งรุ่นนี้มีความโดดเด่นเรื่องความรักความสามัคคีและความร่วมมือกันอย่างเหนี่ยวแน่น ด้วยแนวคิด “เราจะไม่ทิ้งกัน” ได้จัดทำกิจกรรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาและการจัดการศึกษา ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธให้พบปะสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมผ่านกลุ่มเครือข่ายนักเรียนเก่าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรมฟุตบอลประเพณีนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธน้ำเงิน-ขาว คัพ ด้วยความรักความผูกพันและความภูมิใจที่มีต่อโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความโดดเด่นการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายทุกรูปแบบ ร่วมกับกลุ่มเพื่อส่งเสริมและดูแลสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความอบอุ่น ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล

“ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินตามคำสอนของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ นักเรียนเก่ามหาวชิราวุธที่พวกเราให้ความเคารพนับถือเรายึดถือสิ่งนี้เป็นหัวใจหลักในการปฏิบัติตนเสมอมาผมเริ่มเข้าเรียนชั้นม.1 เมื่อปีพ.ศ. 2526 และเรียนที่นี่จนจบม.6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ สอนให้เราเป็นคนดี  และรู้จักรักษาความดี ที่สำคัญโรงเรียนแห่งนี้ยังบ่มเพาะให้มีภาวะความเป็นผู้นำ ผมได้เรียนรู้และส่งต่อประสบการณ์เพื่อให้เป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน การส่งเสริมและสนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง ”

โยธิน กล่าวด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้ทำหน้าที่และแสดงความรักความผูกพันต่อโรงเรียนมหาวชิราวุธในฐานะศิษย์เก่าเป็นการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญอีกรูปแบบหนึ่ง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นบทบาทซึ่งมีหน้าที่สำคัญได้ร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ชุมชน และสังคม การเรียนในโรงเรียนจำเป็นต้องเชื่อมโยงให้เด็กเกิดความรู้สึกว่า สิ่งที่เขามาเรียนที่โรงเรียนไม่ได้ตัดขาดจากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงในโลกภายนอก ทุกๆ กิจกรรมที่ศิษย์เก่ามีโอกาสได้ทำเป็นการกระตุ้นความสนใจที่จะเรียนรู้ในตัวเด็กอย่างเป็นธรรมชาติแล้ว ยังเป็นพื้นฐานให้ทักษะแก่เขาไม่แยกในโรงเรียนนอกโรงเรียน แต่ทุกคนคือโลกแห่งการเรียนรู้ การปลูกฝังทักษะชีวิต เป็นการหลอมรวมความรู้เข้ากับคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ในชีวิตจริง เมื่อคนเรามีพื้นฐานทักษะชีวิตที่มั่นคง สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มีการเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดชีวิต และนั่นก็จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ประเทศชาติ การศึกษาพัฒนาคนและคนที่มีศักยภาพคือพลังสำคัญในการพัฒนาเมือง สงขลาได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสร้างสรรค์” การเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ เป็นการปลูกฝังทักษะชีวิตซึ่งเชื่อว่าสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง และร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

 

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ