X

เปิดแนวคิด “โยธิน ทองเนื้อแข็ง” นักธุรกิจยุคใหม่ใส่ใจพัฒนาท้องถิ่น

เปิดแนวคิด “โยธิน ทองเนื้อแข็ง”นักธุรกิจท้องถิ่นยุคใหม่ใส่ใจพัฒนา ดัน“กระแสสินธุ์”มุขใหม่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนดินแดนคาบสมุทรสทิงพระ “แกรนด์แคนยอนเกาะใหญ่-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์”จากคุณค่าสู่มูลค่าเชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากรด้วยวิถีทางที่ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุนทรียะ

“ผมต้องการพัฒนา กระแสสินธุ์บ้านเกิดผมให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อยากผลักดันพัฒนากระแสสินธุ์”เมืองเล็กๆของจังหวัดสงขลาให้ได้รับการบริหารจัดการที่ดีในท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การจัดการทรัพยากรด้วยวิถีทางที่ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุนทรียะในขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งบูรณภาพทางวัฒนธรรม มีกระบวนการทางนิเวศวิทยาที่จำเป็นยังคงความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบต่าง ๆ ที่เอื้อต่อชีวิต” เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว “กระแสสินธุ์มิติใหม่”เมืองที่มีความพร้อมรับผู้มาเยือน” ในฐานะเจ้าบ้านที่ดีคำบอกเล่าจากการให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดการพัฒนากระแสสินธุ์ อำเภอเล็กๆ 1ในจังหวัดสงขลาให้ก้าวสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ นายโยธิน ทองเนื้อแข็ง หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วไลก่อสร้าง ในฐานะนักธุรกิจยุคใหม่ที่เติบโตและดำเนินกิจการในท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญกับชุมชนและการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

แนวคิดสำคัญของ “โยธิน ทองเนื้อแข็ง”ในฐานะนักธุรกิจยุคใหม่ในท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับชุมชน ทั้งการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหา การเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัย การส่งเสริมด้านอาชีพ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของชุมชนต่างๆ ในเมืองกระแสสินธุ์ เพื่อสร้างโอกาสและขีดความสามารถ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ภายใต้กิจกรรม ธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาด  ด้านคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ได้ผลักดันฟื้นฟูบ่อลูกรังเก่าให้เป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพรับการท่องเที่ยวเทรนใหม่ “แกรนด์แคนยอนเกาะใหญ่” บุคลากรการท่องเที่ยวซึ่งร่วมกับเครือข่ายมืออาชีพจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมพัฒนาคนในชุมชนให้มีความพร้อม และโครงสร้างพื้นฐาน

รวมทั้งการสร้างความสมดุลของการพัฒนาทั้งในมิติของพื้นที่ เวลา กิจกรรม รูปแบบ และกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อการสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนและการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่การเติบโตในอนาคตบนพื้นฐานของ การลงทุนที่พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการทำงานทุกภาคส่วนแบบบูรณาร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และก้าวสู่ระหว่างประเทศ

“กระแสสินธุ์-สงขลาบ้านเรามีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายและในฐานะสงขลาเมืองชายแดนที่มีศักยภาพหากเราเตรียมความพร้อมซึ่งอาจจะร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกร่วมกันพัฒนาทั้งด้านบุคคลากร คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในชุมชนต่างๆที่เกี่ยวข้องเราจะก้าวไปสู่การท่องเที่ยวระดับประเทศ นานาประเทศได้ เพราะในพื้นที่เรามีของดีในชุมชนมากมายทั้งแกรนด์แคนย่อน ที่เกาะใหญ่ สถานที่อันซีนอีกแห่งที่น้อยคนนักจะทราบ ตั้งอยู่ที่ เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา เกาะนี้มีความงามตามธรรมชาติอีกมาก ที่ความเจริญของเมืองยังเข้าไปไม่ถึง วัดวาอาราม อุทยานแห่งชาติ แหล่งชมปลาโลมาอิรวดี  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งซื้อกุ้งแม่น้ำแสนอร่อย รวมถึงวิถีเขาป่านาเลในแต่ละชุมชน ตลอดจน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์อันงดงาม สิ่งเหล่านี้คือจุดแข็งของกระแสสินธุ์”

ความมุ่งมั่นและความตั้งใจของนักธุรกิจยุคใหม่ “โยธิน ทองเนื้อแข็ง”ที่ใส่ใจพร้อมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อกระแสสินธุ์ก้าวสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ