X

เจาะสนามเลือกตั้งสส.พิษณุโลกเขต 1 ยกแรกแข่งเปิดตัวโชว์วิสัยทัศน์คึกคัก

()

สนามเลือกตั้ง 62 “เมืองสองแคว” พื้นที่เขต 1 ทั้ง 10 จุด ตั้งแต่ย่านในเมือง อรัญญิก บ้านใหม่ วัดจันทร์ บ้านคลอง พลายชุมพล ท่าทอง บึงพระ วัดพริก และวังน้ำคู้ เริ่มมีสีสันกิจกรรมทางการเมือง ว่าที่ผู้สมัครแต่ละพรรคลุยพื้นที่โชว์ตัวพร้อมแสดงวิทัศน์

การเลือกตั้งที่เคยชัดเจน มาวันนี้มีความจำเป็นที่ต้องเลื่อนการเลือกตั้งจากที่เคยกำหนดไว้วันที่ 24 ก.พ. 2562 ทว่าบรรยากาศสนามเลือกตั้งสมาชิกสส.เมืองสองแคว โดยเฉพาะย่านชุมชนต่างๆ ในเมืองพิษณุโลก ย่านถนนมิตรภาพ ตลาดใต้ ตลาดร่วมใจ วงเวียนหอนาฬิกา และสถานีรถไฟพิษณุโลก โดยเฉพาะร้านน้ำชาสภากาแฟในชุมชนเมือง อย่างตลาดใต้ มีสีสันเนื้อหาสาระส่วนใหญ่มีการพูดถึง พรรคการเมือง หัวหน้าพรรคที่แต่ละคนสังกัด นโยบาย ละตัวบุคคลในพื้นที่ที่จะเข้าสังกัดในแต่ละพรรค ดังนั้นเมื่อแต่ละพรรคเริ่มเคลื่อนไหวหรือมีกิจกรรมต่างๆ ในทางการเมืองได้รับความสนใจจากประชาชนติดตาม วิพากษ์วิจารณ์พูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง

การเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสส.และเปิดที่ทำการสาขาของแต่พรรค ตลอดจนการลงพื้นที่ของตัวแทนแต่ละพรรค ยังอยู่ในสนใจจากประชาชนอย่างกว้างขวาง และพบว่าหัวข้อหรือประเด็นที่ถูกนำมาพูดคุยกันมากคือเรื่องนโยบายของแต่ละพรรคว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตพวกเขามากน้อยเพียงใด และส่งผลรายได้ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอนาคตอย่างไร สวัสดิการด้านต่างๆ รวมถึงเศรษฐกิจครัวเรือน-ชุมชน

 

“งานคิ๊กออฟ”เปิดตัวผู้สมัครส.ส.ในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย เพื่อเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครทั้ง 5 เขตพร้อมเปิดเวทีปราศรัยอย่างยิ่งใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐ ณ อาคารเอนกประสงค์ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ถนนเลี่ยงเมือง จ. พิษณุโลก ประชาชนมาร่วมฟังประมาณ 7,000 ซึ่งนำโดยขุนพลอย่างนายสมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือ พรรคพลังประชารัฐ เป็นแกนนำในการปราศรัยเปิดตัว พร้อมกับการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส. ในเขตภาคเหนือ ที่มีการถ่ายทอดสดผ่านจอทีวีขนาดใหญ่ไปพร้อมกันทุกจุด และเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสส.ครบทั้ง 5 เขต จุดสำคัญที่ตอกย้ำให้เห็นภาพความพร้อมอย่างยิ่งใหญ่และความความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนเมืองสองแควคึกคักและมีสีสันมากยิ่งขึ้น

ด้วยลีลาวาทะน้ำเสียงอันเรียบง่ายแต่หนักแน่นและถ้อยคำปราศรัยของ “นายสมศักดิ์  เทพสุทิน” กับมวลชน โดยชูเหตุผลที่สนับสนุนลุงตู่ให้เป็นนายกต่อเนื่องอีกสมัย พร้อมเล่าถึงอดีตในความขัดแย้งของประเทศไทย มีมวลชนกลุ่มคนเสื้อแดง เสื้อเหลือง มีการทะเลาะกันและเหตุรุนแรง กระทั่งนำมาสู่การยึดอำนาจโดยคสช. กระทั่งการบริหารประเทศโดยพลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา จนประเทศสงบ โดยปราศรัยชูนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ที่พรรคจะทำอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับสอบถามประชาชนที่มาร่วมฟัง ขอเสียงจากมวลชนให้ยกมือสนับสนุนให้ลุงตู่กลับมาเป็นนายกต่ออีกสมัย มวลชนต่างยกมือและสนับสนุนกันทั้งหมด

พร้อมเปิดตัวตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.ที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และผลงานที่ประชาชนในท้องถิ่นให้ความไว้วางใจทั้ง 3 เขตเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย มีผลงานโดดเด่นอย่างดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายชูศักดิ์  คีรีมาศทอง นายจักรวาล  ชัยวิรัตน์นุกูล พร้อมว่าที่ผู้สมัครสส.ทั้ง 5 เขต จังหวัดพิษณุโลกอย่าง นายเศรษฐา  กิตติจารุรักษ์ จ.ส.อ.พัฒณปกรณ์ ดอนตุ้มไพร นายอนุชา  น้อยวงศ์ นายอัศวิน  นิลเต่า นายมานัส  อ่อนอ้าย ซึ่งว่าที่ผู้สมัครส.ส. แต่ละคนล้วนมีประสบการณ์ที่มากด้วยผลงานเป็นทั้งอดีตสจ. และสจ.ในปัจจุบัน

ว่าที่ผู้สมัครสส.เขต 1 เมืองพิษณุโลก “เศรษฐา กิตติจารุรักษ์”โดดเด่นด้วยกิจกรรมสมัชชาชาวพุทธจังหวัดพิษณุโลก บุคลิกการเป็นผู้นำท้องถิ่นที่มุ่งมั่นด้านคุณธรรมความดี เป็นผู้นำที่มีหลักศาสนาเป็นหลักยึดและเป็นต้นแบบที่ดีในสังคม ขณะเดียวกันผู้นำยุคใหม่ด้วยผลงานและประสบการณ์ทางการเมืองในฐานะผู้นำในระดับท้องถิ่นซึ่งได้รับความไว้วางใจได้รับเลือกตั้งเป็นสจ.เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก 3 สมัยซ้อน มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ความสามารถด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ในระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาตรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน ผู้นำการเมืองยุคใหม่ การพัฒนาเมืองสำหรับผู้บริหาร จากสถาบันพระปกเกล้า

ขณะเดียวกันการเป็นผู้นำทางการเมืองที่มีประสบการณ์สำคัญในฐานะอดีตกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพิษณุโลก อดีตประธานคณะกรรมการสามัญสภา ด้านคมนาคม อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิษณุโลก ในขณะที่ผลงานด้านการเมือง ได้ทำหน้าที่ของผู้แทนท้องถิ่นในฐานะสจ.เขตอำเภอเมืองเป็นผู้เสนอโครงการ กิจกรรมการดูแล ติดตาม ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่นและตังใจพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ผลักดันให้สังคมเมืองพิษณุโลกเป็นสังคมที่มีคุณภาพ สร้างเสริมเยาวชน ผู้สูงวัย สังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยโครงการส่งเสริมอาชีพ สังคมที่ช่วยเหลือ ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยโครงการต่างๆ มากมายเช่นความปลอดภัย พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ด้วยความพร้อมคำว่า “ทีม”ศักยภาพว่าที่ผู้สมัครโดยเฉพาะว่าที่ผู้สมัครสส.เขต1 อย่าง “เศรษฐา กิตติจารุรักษ์”โดดเด่นด้วยกิจกรรมทางสังคม แนวคิดประสบการณ์และผลงาน ผนวกกับหัวหน้าพรรคทีมผู้บริหารพรรคและแนวทางการทำงานของพรรคประชารัฐด้วยกิจกรรมทางเมืองเพื่อเปิดตัวพร้อมเปิดเวทีปราศรัยอย่างยิ่งใหญ่ในการลงลุยพื้นที่เพื่อปักธงการทางการเมืองในพื้นที่เลือกตั้งสส.เขต1 นัดแรกประสบความสำเร็จและน่าจับตา

แม้ก่อนหน้านี้หลายพรรคได้ทยอยเปิดตัวเพื่อปักธงทางการเมืองด้วยกิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ เช่น พรรครวมพลังประชาชาติไทยเปิดสาขาพรรค ที่บริเวณร้านร้อยล้านโฆษณา ถนนมิตรภาพ โดยมีนายทรงวุฒิ เชื้อน่วม ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 1  การเปิดตัวของพรรคอนาคตใหม่ ด้วยกิจกรรมวิ่งพร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตเขต1 นายปดิพัทธ์  สันติภาดา ในขณะที่พรรคไทยรักษาชาติ ใช้กิจกรรมการเดินลงลุยพื้นที่ชุมชนต่างๆ เพื่อแนะนำพรรคอย่างใกล้ชิด กับประชาชนพร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสส.อย่าง นายบวรเดช  หล้าแหล่  รวมถึงการใช้กิจกรรมเสวนาทางวิชาการพร้อมเปิดตัวผู้สมัครรุ่นใหม่ในสถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคารม ซึ่งหลากหลายพรรคให้ความสนใจใช้เวทีทางวิชาการเปิดตัวพรรคและเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครรุ่นใหม่อย่าง พรรคภูมิใจไทย ได้ส่งตัวแทนอย่าง นายณัชพล ตันเจริญ พรรคเพื่อไทย ส่งตัวแทนคือ นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส พรรคประชาธิปัตย์ ได้ส่งตัวแทนคือ น.ส.พลอยนภัส โจววณิชย์ พรรคไทยรักษาชาติ ส่งตัวแทนคือ นายบวรเดช หล้าแหล่ง และพรรคอนาคตใหม่ ส่งตัวแทนคือนายรังสิมันต์ โรม วาทะและลีลาการสื่อสารเนื้อหาสาระของเหล่าว่าที่ผู้สมัครรุ่นใหม่แต่ละคนแต่ละพรรคเรียกว่าโดนกลุ่มใจกลุ่มเป้าหมายซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักศึกษากลุ่มคอการเมืองรุ่นใหม่อยู่ไม่น้อยงานนี้มีลุ้น

อุณหภูมิต้นมกราคมในพื้นที่พิษณุโลกแปรเปลี่ยนและร้อนหนาวตามฤดูกาลทว่าอุณหภูมิทางการเมืองโดยเฉพาะสนามเลือกตั้งพิษณุโลกเขต 1 เริ่มร้อนและเข้มข้นด้วยกิจกรรมทางการเมือง… ยกแรกหลากสีสันและน่าจับตา

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

korphai ริมภู

korphai ริมภู

* นักเขียนอิสระ * นักข่าวอิสระ